“AÇLIK GREVLERİ” ile İlgili Basın Açıklaması Yarın Saat 12:30’da Tabip Odasında yapılacaktır.

Sayın Üyemiz;
Hekimlik mesleği ve Türkiye’de hekimlik değerlerinin savunucusu olan Türk Tabipleri Birliği varoluşundan bu yana insan yaşamı, insan  sağlığının korunması ve geliştirilmesi noktasını varlık sebebi olarak görmüştür. Hekimlik insan yaşamını her türlü kavram ve kaygının ötesinde ele alır, değerler sistemini her şeyin merkezine insanı, yaşamını ve sağlığını koyarak şekillendirir. Bu yaklaşım açısı sonucu insan sağlığına ve dolayısıyla yaşamına zarar veren her şey ve tutum hekimliğin doğasına ve süreç içerisinde oluşan değerler sisteminin temel çıkış noktasına terstir.Açlık grevleri ve ölüm oruçları tıbbi hukuki siyasi ve insani bir krizdir.

Yarın 12 Eylül tarihinden bu yana sürdürülen açlık grevlerinin 57. Günü. Artık çok kritik bir dönemin eşiğindeyiz.Bu kritik sürecin ölümlerle ve olumsuzluklarla sonlanmaması için,  “Ölümün Değil Yaşamın Galip Gelmesi İçin”, sorunun en kısa sürede çözümlenmesi için 7 Kasım Çarşamba saat 12:30’da Adana Tabip Odası’nda basın açıklaması yapılacaktır.
Katılımınızı bekleriz.

Dr.Ali İhsan ÖKTEN
Başkan