“Tıp Öğrenci Komisyonu’nun  Sağlık Taraması Çalışmaları Engellendİ”-BASIN AÇIKLAMASI

“Tıp Öğrenci Komisyonu’nun Sağlık Taraması Çalışmaları Engellendİ”-BASIN AÇIKLAMASI

tok.b_2

Sayın Üyemiz,
Adana-Osmaniye Tabip Odası Tıp Öğrenci Komisyonu Üyelerinin Adana’nın Karataş ilçesi Tuzla beldesi Karagöçer Köyü ve Kapı Köyü’nde halk sağlığı taraması çalışması yapmak istemeleri valilikten izin alınmadığı gerekçesiyle jandarma tarafından engellendi.
Sağlık tarama çalışmasının engellenmesine tepki olarak Basın açıklaması yapılmıştır.

Basın Açıklamasına Tıp Fakültesi öğrencilerine destek amaçlı SES Adana Şube Yönetimi, İHD, Eğitimsen, HDK, SYK katılmışlardır.

Adana Tabip Odası ve Tıp Öğrenci Komisyonu adına basın metnini Dr.Ali İhsan Ökten okumuş olup, metin aşağıda sunulmuştur.

Dr.Ali İhsan Ökten
Başkan

 

tok.b_3

 
BASINA VE KAMUOYUNA:
Adana-Osmaniye Tabip Odası  Yönetim Kurulu olarak  15 Mayıs 2012 tarihinde almış olduğumuz  karar  doğrultusunda  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde  okuyan Adana Tabip Odası’na bağlı Tıp Öğrencileri Komisyonu  üyelerini  Adana’nın Karataş ilçesi Tuzla beldesi  Karagöçer Köyü ve Kapı Köyü’nde halk sağlığı açısından sağlık taraması için görevlendirdik.  Amacımız tıp öğrencilerinin saha çalışması yaparak pratik kazanmaları ve çeşitli parametrelere göre  halk sağlığı  konusunda Tabip Odası adına  bir bilimsel çalışma yapmalarıydı.

Bu  çalışmanın amacı orada uzun süredir yaşayan  tarım işçilerinin yaşam şartları,  çalışma, hijyen koşullarını gözlemleme, ayrıca erişkinlerde kan şekeri ve  tansiyon ölçümü, çocuklarda boy-kilo, baş çevresi ölçümü, diş sağlığını koruma, diş fırçalama yöntemlerinin eğitimi ile ilgili bir bilimsel çalışmayı içermekteydi.

Bu sebeple 35 öğrencimiz 18 Mayıs 2012’de saat 18.30’da Adana Tabip Odası önünde toplanarak 2  minibüs ile yola çıktı. Yukarıda adı geçen köylere giderken yol güzergahı üzerinde bulunan Çavuşlu mevkiinde saat 19:00 civarında jandarmalar tarafından yasal olmayan bir şekilde  durdurulmuştur.

Jandarma tarafından sahaya girmesine izin verilmeyen öğrencilere gerekçe olarak   “Valilikten izin alınmadığı için bu köylere gidemeyecekleri” söylenmiştir.  Jandarma komutanından yazılı belge istendiğinde valiliğin kendilerini sözlü olarak aradığını belirtmiştir. Öğrenciler   köylere gitmek  için valilikten izin alınmasının gerekmediğini ve orada yaşayan insanlara halk sağlığı açısından tarama  yapacaklarını ve bununla ilgili olarak Adana Tabip Odasının resmi yazısını göstermişlerdir. Ancak buna rağmen  öğrencilere yinede izin verilmemiştir.

Tıp öğrencileri bunun üzerine Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten’i  ve TTB Merkez Konsey üyesi Mehmet Zencirli ve Tabip Odası Avukatı Ebru Atıcı Sevindik’i arayarak durumu iletmişlerdir. Oda Avukatı Ebru Atıcı Sevindik’in telefonla  jandarma komutanına ; “ Öğrencileri  durdurma gibi bir hakları olmadığını, herhangi bir şekilde yapılacak çalışmayı engelleyemeyeceklerini” söylediği, ancak  komutanın telefonu avukatın yüzüne kapatıp, öğrencilere  “Benim bu kadını muhatap alma gibi bir durumum yok, bununla konuşmak mecburiyetinde de değilim. Bana bir belge sunmadan bu konuşmanın anlamı yok” demiştir. Öğrenciler  “Eğer sağlık çalışması ile ilgili bir problem varsa sadece  işçiler ve aileleri ziyaret etme taleplerini yinelemişlerdir. Ancak  yine reddedilerek en doğal hak olan seyahat etme özgürlüğü de engellenmiştir. ” Bu esnada öğrencilerin herhangi bir not alması veya fotoğraf çekilmesine bile izin verilmemiştir.

Jandarmalar tarafından bekleme sırasında öğrencilerin kimlikleri alınmış ve kimlik sorguları yapılmış, öğrencileri taşıyan otobüslerin  şehir dışına çıkamayacakları ve  bir şoförün sabıkalı olduğu  gibi gerekçeler öne sürülmüştür.

Jandarma komutanı tarafından  öğrencilere herhangi bir direnme durumunda  zor kullanacaklarını ve gözaltına alacaklarını belirtmişlerdir.  Jandarma beş  jandarma arabası (Plakaları:701387,701211,701342,701388,701387) ve bir sivil araç eşliğinde  öğrencileri Doğankent’e doğru geri çevirmiştir. Doğankent’te serbest bırakılacakları söylendiği halde öğrenciler bırakılmamıştır. Bu esnada Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Nuh Demirpas olay yerine geldikleri halde jandarma araçları durdurmamış ve öğrencileri serbest bırakmamıştır.  Adana girişinde araçlar durdurulmuştur. Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu, Jandarma komutanı ile görüşmüş, Komutana öğrencilerin tabip odasının görevlendirmesi ile o bölgeye gidip sağlık taraması yaptıkları ve bunun yasal ve öğrencilerin eğitimlerinin bir süreci ve uygulaması olduğunu belirttiği halde komutan ısrarla valilikten yazılı emir aldıklarını, isterlerse bunu tabip odasına faks ile gönderebileceklerini belirtmiş, aksi bir durumda öğrencilere karşı zor kullanacaklarını ve gözaltına alacaklarını tekrar etmiştir.  Ancak bugüne kadar konuyla ilgili olarak tabip odasına bir yazı gelmemiştir. Komutan ayrıca bir emri yerine getirdiğini  şikayet için istenilen makama başvurabileceğimizi belirtmiştir. Herhangi bir soruna izin vermemek için öğrencilerle görüşülerek öğrenciler saat 23.30 civarında Adana’ya geri dönmüşlerdir.

Kötü koşullarda çalışan ve yaşayan bu insanların en temel hakkı olan sağlık, barınma, beslenme ve eğitim hakkı konularından sağlık hakkı için yapılması planlanan böyle bir çalışmanın engellenmesi o bölgede uzun süredir yaşayan insanların yaşadıkları koşulların kamuoyuna  duyurulmaması için bir engellemedir. Tamamen keyfi  olan ve yasal olmayan bu durumu kınıyoruz ve o bölgede yaşayan insanların acilen sağlık-beslenme-konut-eğitim sorunlarının çözülmesini istiyoruz.

ADANA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU ve TIP ÖĞRENCİLERİ KOLU adına
Dr. Ali İhsan Ökten