SABİM ve BİMER Şikayetleri Hakkında

SABİM ve BİMER Şikayetleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

Sağlıkta Dönüşüm Programından sonra hasta hakları ön plana çıkarılmış, hekim hakları ise gündeme bile alınmamıştır. Bu durum hekimlere mesnetsiz şikayetler, fiziksel veya psikolojik şiddet olarak geri dönmüştür.

Meslektaşlarımız aleyhine SABİM veya BİMER’e yapılan şikayetlerin çoğunluğu haksız olmasına ve bazıları hekim veya diğer sağlık çalışanlarına yönelik öldürmeye kadar varan tehditler içermesine karşın, hastane yöneticileri kendi çalışanlarını korumak ve tehdit eden kişilere dava açmak yerine meslektaşlarımızdan savunma istemektedirler. Bu durumda olan meslektaşlarımız konuyu Adana Tabip Odasına bildirirlerse odamız hukuk bürosu üyemiz lehine gerekli yasal işlemleri bedelsiz olarak gerçekleştirecektir. Önemle belirtmek isteriz ki, SABİM ve BİMER’e başvuru hakkı sadece hastalara ait değildir. Hekimler ve diğer sağlık çalışanları da teknik, fizik-mekan , organizasyon vb. yönlerden çalıştıkları kurumlarda tespit ettikleri eksiklik ve yanlışlıkları, hastane yöneticileri, hasta ya da hasta yakınlarından gördükleri olumsuz tutum ve davranışları SABİM ve BİMER’e başvurmak suretiyle bildirebilirler. Devlet memuru statüsündeki hekimlere yönelik sözel fiziksel vs her nevi şiddet ile hakkı olmayanı elde etmek için kurulan baskıcı tutumlar takibi şikayete bağlı olmayan, niteliği itibariyle kamu davasına konu suçlardan olmakla bildirilmesi halinde suçun tekrarlanmaması için gerekli önlemleri almak ve gerçekleşmiş suçun karşılığı cezayı vermek devletin görevlerindendir.

Bu konuda her zaman meslektaşlarımızın yanındayız.

Adana Tabip Odası