Sağlık Anketi

Sağlık Anketi

Sayın Üyemiz,

Adana Tabip Odası’nın bir sonraki dönemde Sağlık politikalarını şekillendirecek olan ve mecliste grubu bulunan 4 partinin milletvekili adaylarına gönderdiği 9 soruluk sağlık anketinin cevapları cevaplayan kişinin adıyla beraber ekte sunulmaktadır.
Cevaplar geldikçe siz sayın üyelerimize iletmeye devam edeceğiz.

Adana Tabip Odası

CHP
CHP-1 CHP-2
MHP
MHP-1 MHP-2