Sağlık Bakanı’nın Adana Toplantısından Notlar

Sağlık Bakanı’nın Adana Toplantısından Notlar

Sayın Üyemiz;

 

01.09.2016 tarihinde ANEAH konferans salonunda Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve THSK Başkanı İrfan Şencan’ın katıldığı toplantıda sorulan sorular ve cevaplar özetle aşağıdaki gibidir. (Öncelikle soruları soracak 15 isim, orada el kaldırma suretiyle belirlendi, soru alınma işlemi tamamlandıktan sonra cevaplar bizzat Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından peşpeşe verildi. Soruların bazıları özel sorunlarla ilgili olduğu için burada yer verilmemiştir)

Soru: Hekimlerin stratejik personel sayılmaları kaldırılıyor, böylelikle eş durumu tayinleri de yapılmayacak. Aileler parçalanacak, bir araya gelemeyecek. Bu konuda bir çalışma düşünülüyor mu? Yeni tayinler için eş kurası uygulaması olabilir mi? En azından 5. ve 6. Bölgelerde çalışan eşin yanına gidilmesi düzenlenebilir mi?
Cevap: Doğuda çalışacak sağlıkçı bulamıyoruz. Bu yüzden bu düzenleme getiriliyor. Eşlerde tayin için alt il uygulamamız var. Düşük bölgede çalışan eşin bulunduğu ilde buluşabilirler. Yeni düzenlemede 5. Ve 6. Bölgeye tayinlerin kapsam dışı tutulması sağlanabilir mi bir bakalım…

Soru: 65 yaşından sonra emekli olan Aile Hekimleri Emekli olduktan sonra da çalışmaya devam edebiliyorlar. Bu hak 65 yaşından önce emekli olan aile hekimlerine de tanınabilir mi?
Cevap: Bu hak hekim ihtiyacı nedeniyle sadece AH lerine tanınmıştı. Başka hiçbir meslek grubunda olmayan bir durum. Doğruda bulmuyorum. Ayrıca 65 yaşında emekli olanların da emekli maaşları kesilmiştir.

Soru: Taşeron işçiler çok düşük ücretler alıyor. Hepsini kadrolu yapacağız dediniz 3 çocuk yapın dediniz bizde ona güvenerek 3 çocuk yaptık geçinemiyoruz.
Cevap: Taşeron işçi sorunu sadece sağlıkla sınırlı değil tüm kurumları ilgilendiren bir sorun. Bu konuda verilmiş vaadler var.

Soru: Tek hekimlik ASM lerde çalışan doktorların almış olduğu izinlerde bir haftalık süre için ücret kesintisi olmakla birlikte yasal hakları olan geriye kalan üç haftalık izinlerde ücret kesintisi olmaktadır. Ücret kesintisi yapılmaması için bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?
Cevap: Tek hekimlik birimlerde izinlerin iki hafta ücretsiz olması için çalışacağım. Bir ay olması zor.

Soru: Gezici hizmet verilen köylerde muayeneler hiç de uygun olmayan mekanlarda verilmektedir. Kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz fakat mümkün olmuyor. Gezici hizmet verilen köylere muayene odaları düzenlenmesini düşünüyor musunuz?
Cevap: Cevap verilmedi.

Soru: Sağlıkta Şiddetin giderek arttığı bu konuda daha etkin önlemler alınması talep edildi…
Cevap: Sağlıkta şiddet tüm dünyada sorun. Bizde de Beyaz Kod uygulaması var. Şiddet konusunda halkın bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu konuda çalışmalar yapılıyor.

Soru: Hastane çalışanlarının performans havuzundan aldığı performans ücretleri çok düşük. Bir hemşire olarak geçen ay 42 tl aldım. Performans ücretlerini artırmanızı talep ediyoruz…
Cevap: Zaten sabit döner veriyoruz. Eğer sabit döner o ayki performans ücretinin altında kalıyorsa performans ücreti de alıyorsunuz.

Soru: Daha önce birçok defa gündeme geldi, sözler verildiği halde sağlık çalışanlarına hala yıpranma payı verilmedi. Yıpranma payı ile ilgili çalışma var mı?
Cevap: Sadece nöbetler için yıpranma verilmesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Soru: Hemşire bulamayan aile hekimleri mevcut, kamu hastaneler birliği tarafından aile sağılığı merkezine geçmek isteyen sağlık çalışanlarına muvafakat verilmiyor. Bu sorunun çözümü için bir şeyler yapılmaz mı?
Cevap: Bu konuda Merkez ve Yerel yöneticilerin hatası var gibi. Görevlendirme yapılsın. THSK ve KHK nu ayırdık ama bunlar bağımsız çalışıyorlar gibi sanki…

Soru: Her dönemde emekli maaşlarının iyileştirilmesi ile ilgili vaadler veriliyor fakat henüz bir değişiklik yapılmadı. Emekli maaşlarını iyileştirmeyi düşünüyor musunuz?
Cevap: Sağlıkta, sadece hekimlerin emekli maaşları düşük. Diğer sağlık çalışanları, muadilleri olan öğretmen ve polislerle aynı emekli maaşını alıyorlar. Eğer düşüklük varsa yükseltmek boynumun borcudur. Hekimlerle ilgili iyileştirme çalışmaları yapılıyor, belirli bir aşamaya geldi. Yakında iyileştirme yapacağız.

Soru: Aile hekimliğinde ücretlerde düşüşler olacağı söyleniyor?
Cevap: Hekim başına düşen nüfusları azaltacağız. Nüfuslar düşse bile ücretlerin düşmemesini sağlayacağız.

Soru: Akademik kadrodayım, bölümümüzün 30 yatağı 40 kadar hekimi var. Performans ücretlerimiz çok düşük…
Cevap: PDC düzenlemelerinde hata yapılmış olabilir. Hekim sayınız çok fazla. Poliklinik sayılarınıza dikkat edin.

Toplantı bittikten sonra çıkışta kapıda ayaküstü yapılan konuşmalardan notlarda şöyle… THSK Başkanı İrfan Şencan’la konuşma fırsatı bulduk.

AH arkadaşların nöbetler konusunu merak ettiklerini kanunun meclisten geçmesine rağmen Eylül ayı için nöbet listesi yayınlandığını ve bugüne kadar birikmiş ceza puanları 200 ü geçen arkadaşların durumu ne olacak diye sormamız üzerine aramızda geçen diyalog şöyle oldu.

Bunun için geldiyseniz vay halinize, tek sorununuz bu mu diye tepki gösterdi. Bende el kaldırmama rağmen söz hakkı alamadığımı, elimde AH liğinin sorunlarını içeren bir liste ile geldiğimi belirttim. Bunun üzerine listeyi benden aldı. Kanunun meclisten geçtiğini fakat henüz Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmadığını ama yakında onaylanacağını düşündüğünü; ceza puanları konusunu Sağlık Bakanının değerlendirdiğini söyledi. Ayrıca nöbet konusunu diliniz kelepçe yaptınız o da bitince ne yapacaksınız bakalım dedi. Ben de çok sorun olduğunu söyledim. Sıfır nüfuslu yeni açılan AH birimlerinin acilen konuşmamız gerektiğini 2 gün önce TTB olarak randevu talep ettiğimizi ifade ettim. O konuda sorun olmadığını, hasta sayılarını düşüreceklerini belirtti. Bende yeni yerlerin tespitinde ciddi sorunlar yaşandığını hekimler arasında çalışma barışının bozulduğunu belirttim. Örnek olarak; 30 000 nüfuslu bir bölgede 14 hekim varken 6 yeni birim daha açıldığını 20 hekimin 30 nüfus için çok olduğunu söyledim. Bunun üzerine yanlış yapılmış dedi. Bende buna benzer örnekleri çok olduğunu ifade ettim.

Bir arkadaşımızda; Sağlık Bakanı’na Sakarya’da bugün, ehliyet raporu için hastaneye sevk edilen bir hastanın AH ni bıçakladığı hatırlatarak ehliyet ve ateşli silah ruhsatları için raporların heyet raporu şeklinde düzenlenmesini talep etti. Sağlık Bakanı da not aldırdı…