“Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Afiliasyon ve Tıp Eğitimi” Paneli

“Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Afiliasyon ve Tıp Eğitimi” Paneli

Adana Tabip Odası “Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Afiliasyon ve Tıp Eğitimi” konulu panel düzenledi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Sezgin Güvel’in yaptığı panele konuşmacı olarak Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Sayek, TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve Adana Tabip Odası Eski Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten katıldı.

NİTELİKLİ TIP EĞİTİMİ VAZGEÇİLMEZDİR

Adana Eczacı Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen panele Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Dr. İsmail Bulca, STK ve meslek örgütü temsilcileri, hekimler ile tıp fakültesi öğrencileri katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. H. Neslihan Önenli Mungan, “Hepimizi çok yakından ilgilendiren ve gelecekte sağlık olgusunu şekillendireceğini düşündüğümüz konuları işleyecek olan bu panele hoşgeldiniz. Panelimize konuşmacı olarak Türkiye’de tıp eğitiminin babası diyebileceğimiz Prof. Dr. İskender Sayek, İstanbul Üniversitesi Rektörlük seçimlerinde aldığı en çok oy’la hepimizi umutlandıran TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve Adana Tabip Odası Başkanlarımızdan Doç. Dr. Ali İhsan Ökten katılarak değerli bilgiler sunacaklardır.” dedi.

SAYEK,“ÖNEMLİ HASTALIKLARIN TEDAVİSİ 1. BASAMAKTA YAPILIYOR

Prof. Dr. İskender Sayek, Türkiye’de tıp eğitimine genel bir bakış, Türkiye’de tıp eğitiminde iç ve dış tehditler, pilot bir çalışmanın sonuçları, ilişkili faktörler ve sonuçları, sağlık bakanlığı ve tıp eğitimi, Türkiye sağlık bilimleri üniversitesi ve enstitüsü konularına açıklık getirdi. İç tehdit olarak kronik hastalıkların artmasını gösteren Sayek, “Bu hastalıkların önemli bir kısmının tanı ve tedavisi birinci basamak/poliklinikte yapılıyor. Öğretilen ile gerçek arasındaki açık, eğitimin değer kaybı gibi. Dış tehditler ise bilginin aşırı artması, sağlıktaki eşitsizlikler, hastalıkların önlenmesi, artan yaşlı popülasyonu, sağlık paydaşlarının beklentileri, tıpta uzmanlaşma, yaşam biçimi, teknolojik gelişme, yüksek-rezolusyonlu fonksiyonel görüntüleme, simülasyon bilimi, bilişim (zamanında öğrenme, bilgiye ulaşılabilirlik, öğrenci/hastanın hekimden daha çabuk adaptasyonu, eğiticiler eğitimi), meslekler arası eğitim gibi sıralayabiliriz” dedi.

TÜKEL, “TIP FAKÜLTELERİNİN TEMEL İŞLEVİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMADIR”

Afiliasyon Uygulamaları ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi konusunda bilgilendirme yapan TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Tıp fakültesi sayısı, öğrenci kontenjan sayıları, tıp fakültesi hangi koşullarda açılmalı, tıp fakültelerinde eğitim ve araştırma, tam gün yasası, yüksek öğretim kurumlarında döner sermaye ek ödeme yönetmeliği, birlikte kullanım ve işbirliği yönetmeliği, protokol yapılan kurumlar, kurumsal bir işbirliği olarak afiliasyon, temel tıp eğitimi nerede verilmeli, üniversite hastaneleri afiliasyondan nasıl kurtulur? Akademik özerklik ve eğitim – araştırma süreçlerinden bahsetti. Ülkemizde bir tıp fakültesinin açılabilmesi için asgari standart ve koşulların ne olması gerektiğinin belirlenmediğine de işaret eden Prof. Dr. Tükel, “Tıp fakülteleri; yeterli sayıda ve nitelikte eğitici olmadan, personel sayısı, fiziksel ve teknolojik donanım gibi alt yapı olanakları sağlanmadan açılıyor. Akademik kadrolar, öğrenci sayıları ve eğitim dengesi üzerinden oluşturulmamakta, çoğu tıp fakültesinde önemli sayıda öğretim elemanı açığı bulunmaktadır. Tıp fakülteleri, temel bilimleri için yeterli eğitici kadrosu, gerekli laboratuar vb. olanaklar sağlanmadan açılmaktadır. Tıp fakültelerinin temel işlevi eğitim ve araştırmadır” dedi.

ÖKTEN, “BİR GECE’DE NELER OLUYOR?”

Afiliasyon mu? Asimilasyon mu? Konu başlığıyla bir gecede neler olabileceğinden örnekler veren Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Ülkemizde bir gecede gecekondu, 12 Eylül darbesi, 24 Ocak kararları, AKP iktidarı, yurtdışında ki vatan toprağının o ülkenin toprağına vatan toprağı denilerek nakli, yaklaşık 25 bin pratisyen hekim bir gecede aile hekimi, sağlık ocakları bir gecede aile sağlığı merkezi oldu. Devlet hastanelerinin tabelaları değiştirilerek Eğitim Araştırma Hastanesi oldu. Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, afiliasyon’un Latince köken itibarı ile ‘evlat edinme’ anlamına geldiğini ama günümüzde kurumlar arası işbirliği kullanılıyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından panelistlere teşekkür plaketi verildi

Dr. panel genel (2) Dr