Sağlık Çalışanları KHK’ye Tepkili

Sağlık Çalışanları KHK’ye Tepkili

Doç. Dr. Ökten, “Saldırılar Cumhuriyet değerlerinedir”

Adana Tabip Odası(ATO) ve Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası(SES) 29 Ekim 2016 tarihinde 675 sayılı KHK ile ihraç edilen 10.131 kamu, sağlık alanında 2774 personel ve Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonlarla ilgili ortak açıklama yaptı.

Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, ATO Sekreteri Dr. Erhan Özeren ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Selahattin Menteş, SES Eş Başkanları Mustafa Bucak, Gülşen Topal ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile SES eski başkanı Muzaffer Yüksel’in katıldığı toplantıda konuşan Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “SES Eş Başkanı Gülşen Topal ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çallı’nın ihraç edilmelerini kınıyoruz. Alınan bu kararlar tamamen antidemokratik ve siyasi amaçlıdır. Son 2-3 gün içinde yaşanılan ve Cumhuriyet gazetesine yapılan operasyon sadece Cumhuriyet gazetesine yönelik değil, aslında Cumhuriyet’in tüm değerlerine yapılan bir saldırıdır. Bu sürece karşı çıkmak için her türlü demokratik haklarımızı kullanacağız” dedi.

SAĞLIK ALANINDAN 2774 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ

KHK ile sağlık alanında 2774 kişinin işten atıldığını belirten SES Eş Başkanı Mustafa Bucak, “Şu an itibarıyla eş başkanlarımız Gülşen Topal ve yönetim kurulu üyesi Hüseyin Çallı’nın görevden uzaklaştırıldılar. Bu konuda her türlü yasal sürece başvuracağız. KESK olarak eylemlerimize devam edeceğiz.” Diye konuştu.

SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİMDE İHLALLER YAŞANMAKTADIR

Adana Tabip Odası ve SES olarak yapılan ortak basın açıklamasını okuyan Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, şunları kaydetti; “Son yapılan operasyonlar ve işten atmalar keyfi ve hukuksuz idare biçimi OHAL’e yaslanarak genişletilmiş ve şimdi başkanlık dayatmasıyla daha da netleşmiştir. Bu intikamcı ve hukuksuz dayatmalar karşısında kamu emekçileri olarak hukukun bizleri yok saydığı yerde meşru direnme hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Açığa alma ve ihraçlar nedeniyle başta eğitim ve sağlık alanında olmak üzere kamu hizmetine erişim noktasında da özellikle de halkın kamu sağlık hizmetine erişimi bağlamında önemli ihlaller yaşanmaktadır. Sağlık alanında, bazı illerde sağlık birimleri tümüyle kapanmış, tıp fakültelerin bazı bölümlerinde eğitim verecek öğretim görevlisi ve asistan kalmamış, zaten yetersiz olan sağlık personeli sayısı iyice düşmüştür. Halkın sağlık hakkını düşünmeyen AKP iktidarı ne yazık ki, kendi gibi düşünmeyen sağlık emekçilerinden de intikam alıyor.

İhraç edilen ve açığa alınan sağlık emekçilerinin yerine güvencesiz koşullarda personel alımı yapılması planlanmaktadır. Yıllardır sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin güvencesizleştirilmesine karşı aktif mücadele yürüten sendikamızın üyelerinin hedef alınması kamu personel rejimindeki köklü değişimin ne olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Kamu personel alımında mülakat adı altında kadrolaşma gerçekleştirilmektedir. Kamu yönetiminin asli ilkesi olan liyakat sistemine uyulmaması en başta bu hizmetten faydalanan halkın nitelikli kamu hizmeti hakkının çiğnenmesidir. Sağlık alanı gibi yaşamla-ölüm hattında önemli bir belirleyici olan bir hizmetin niteliksiz kadrolarla yürütülmesi yaşam hakkına darbedir.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak, dün olduğu gibi bugün de halkın sağlık ve sosyal hizmet hakkını metalaştıran, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yaşamını güvencesizleştiren, niteliksiz kişilerle sağlık ve sosyal hizmet alanındaki hizmetin niteliğini kötüleştiren, iş barışını bozan, sendikal hakları, örgütlenme ve ifade özgürlüğünü yok sayan dayatmalara karşı mücadelemizden asla ödün vermeyeceğiz.”

02-11-2016