“SAĞLIK ÇALIŞANLARI TÜKENDİKÇE KARANLIK ÇÖKÜYOR” EYLEMİ BAŞLIYOR

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI TÜKENDİKÇE KARANLIK ÇÖKÜYOR” EYLEMİ BAŞLIYOR

64’Ü HEKİM 145 SAĞLIK ÇALIŞANI COVİD-19’DAN YAŞAMINI YİTİRDİ

COVİD-19 hastalığında mesleki maruziyetle virüs yükünün artışı; bulaş ve seyir açısından sağlık çalışanlarının  en riskli grup haline geldiğini söyleyen Adana Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ahmet Suntur, “Pandemi sürecinde yoğun emek gerektiren sağlık hizmeti sunarken şu ana kadar 64’ü hekim olmak üzere en az 145 sağlık çalışanı COVİD-19 nedeniyle yaşamını yitirmiştir.” dedi.

FİZİKEN VE RUHEN YORGUN DURUMDAYIZ

Salgın tüm yıkıcı etkisi ile devam ederken, her gün bir hekimin COVİD-19 nedeniyle kaybetmenin çaresizliği içinde olduklarını belirten Adana Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ahmet Suntur, Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada “Salgına karşı yeterli önlem alınmaması, etkili bir mücadele yürütülmemesi ve salgınla mücadelenin yalnızca  hastanelerde yapılması nedeniyle;  sağlık çalışanları olarak fiziken ve ruhen çok yorgun durumdayız. Resmi olarak ilk COVİD-19 vakasının açıklandığı 11 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar bu virüsle savaş; tüm hekim ve sağlık çalışanlarının öncelikli hizmeti olmuş; yurttaşlarımızın COVİD-19 salgınını en az etki ve can kaybı ile geçirmesi için gece gündüz demeden; çok büyük bir sabır ve özveriyle mücadele verilmiştir ve son vakaya kadar da verilecektir.”

144 SAĞLIK ÇALIŞANI ÖLDÜ

Genel Sekreter Dr. Ahmet Suntur, “COVİD-19 hastalığında mesleki maruziyetle virüs yükünün artışı; bulaş ve seyir açısından sağlık çalışanlarının  en riskli grup haline gelmesini sağlamıştır. İstatistikî verilerde; toplumun diğer kesimlerine göre sağlık çalışanlarının pandemiden kat be kat fazla etkilendiği açıkça görülmektedir. Pandemi sürecinde yoğun emek gerektiren sağlık hizmeti sunarken, kayıtlara geçen; şu ana kadar 64’ü hekim olmak üzere en az 145 sağlık çalışanı COVİD-19 nedeniyle yaşamını yitirmiştir.”

COVİD-19 SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ‘MESLEK HASTALIĞI’ SAYILMALI

Dr. Ahmet Suntur, “COVİD-19 ‘ un ‘meslek hastalığı’ olarak kabul edilişi, tükenmişlik yaşayan; savaşın ön safında yer alıp ölümüne çalışan tüm sağlık emekçileri için acilen verilmesi gereken bir karardır. Bu nedenle kaybettiğimiz meslektaşlarımızı da kapsamak üzere ‘COVİD-19’un TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN MESLEK HASTALIĞI OLARAK KABUL EDİLMESİNİ’ şiddetle talep etmekteyiz. Virüsle savaşırken ölen tüm hekim ve sağlık çalışanları için bu kararın alınması; vicdânen ve etik olarak boynumuzun borcudur.”

SAĞLIK ÇALIŞANLARI TÜKENDİKÇE KARANLIK ÇÖKÜYOR!

Dr. Suntur, “Bu kapsamda 11 Kasım Çarşamba gününden itibaren  tüm Türkiye’de ve ilimizde ”Sağlık Çalışanları Tükendikçe Karanlık Çöküyor’ diyerek Saat: 21.00′ da 1 dakikalık; 5 gün sürecek ışık açıp kapama eylemi başlattık. Tüm vatandaşlarımızı sağlık çalışanlarına desteğe davet ediyoruz. Bu savaşı yenmek için ‘birlikte’ yol almalı ve ‘birlikte’ hızla, sağlıklı günlere kavuşmalıyız.” Şeklinde konuştu.