Sağlık Çalışanlarına Şiddet Sona Ersin

Sağlık Çalışanlarına Şiddet Sona Ersin

Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, sağlık kuruluşlarının, insanların şifa aradığı yerlerden çok, sağlık çalışanlarının şiddete uğradığı yerlere döndüğünü söyleyerek TTB’nin önerdiği Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısının biran önce çıkmasını istedi.

İKİ BEYİN CERRAHI FİZİKSEL ŞİDDETE UĞRADI

Yönetim kurulu üyeleri ile Adana Tabip Odasında bir araya gelerek hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin biran önce son bulmasını isteyen Başkan Prof. Dr. Ahmet Hilal, yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada şöyle konuştu;
“Gün geçmiyor ki sağlıkta şiddet ile ilgili yeni bir haber olmasın. Ne yazık ki sağlık kuruluşları, insanların şifa aradığı yerlerden çok, sağlık çalışanlarının şiddete uğradığı yerlere dönmüştür.

Son iki hafta içerisinde sadece Adana’da iki beyin cerrahı arkadaşımız, hastalarının yakınları tarafından fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Şiddet toplumsal yapımızı öylesine ele geçirmiştir ki, hasta yakınları sevdikleri insanlara yardım etmesini bekledikleri hekimlere bile saldırmaktan utanmamaktadır.”

“TTB’NİN ÖNERDİĞİ ‘SAĞLIKTA ŞİDDET YASA TASARISI’ BİRAN ÖNCE ÇIKMALI”

Sağlıkta şiddetin altında yatan ve araştırılması gereken bir çok nedeni olabileceğinin altını çizen Başkan Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Bizce en önemli nedenlerden birisi Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın kışkırttığı yapay yüksek hizmet talebidir.  Sağlık hizmetlerinde gelinen nokta konusunda yöneticilerin topluma verdiği mesajlar ile hastaların karşılaştığı gerçeklik arasındaki çelişkiden dolayı, hasta yakınları sorumluluğu sağlık çalışanlarına yüklemektedir. Sağlık çalışanları hakkında, malum şikayet hatlarına akıl almaz içerikli şikayetler gitmekte ve ne yazık ki bunlar işleme konmaktadır. Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını önlemek için sağlık bakanlığını ve yeni meclisi bir an önce gerekli güvenlik önlemlerini almaya davet ediyor ve TTB tarafından önerilen sağlıkta şiddet yasa tasarısının çıkarılmasını talep ediyoruz.” diye konuştu.