SAĞLIKTA ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ

SAĞLIKTA ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ

Yıllardır dile getirmemize rağmen sağlık çalışanlarının en büyük sorunlarından olan “sağlıkta şiddet” konusunda elle tutulur bir işlem yapılmamıştır. Yıllarca söylediğimiz ve yeni bir yasa tasarısı olarak sunduğumuz “Sağlıkta Şiddet Yasası” ise  TTB’nin önerdiği maddeler dikkate alınmadan güdük bir yasa olarak çıkarılmıştır. Yasanın çıkarılmasından bugüne kadar geçen sürede sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların arttığını, verilen cezaların yeterli olmadığını, yeterince uygulanmadığını ve  caydırıcı olmadığını  görmekteyiz. Sağlık Bakanlığı ve tüm yetkililerin görevi; sağlıkta şiddet olaylarından sonra mesaj atmak değil, sağlıkta şiddeti önlemektir.

Dün, Ankara’da bir meslektaşımız, poliklinikte çalışırken elinden ve belinden bıçakla yaralanmıştır. Aynı gün, uzmanlık öğrencisi olan üç meslektaşımız, İstanbul’da   hastanede darp edilmiştir. Geçen hafta, Van’da, görevleri sırasında sağlık çalışanları darp edilmiştir. 29.04.2021 tarihinde ise, İzmir’deki genç bir meslektaşımızı, boynundan jiletle yaralayan failin hapis cezası, mahkeme tarafından bozulmuştur. Son bir ayda, basına yansımayan daha onlarca sağlıkta şiddet vakası yaşanmıştır.

Sağlıkta şiddet olgusuna, sadece mevcut cezalarla çözüm bulabilmek imkansızdır.  Sağlıkta şiddetin; sağlık çalışanlarının köleleştirilmesi için kendilerine uygulanan bir araç olduğu bilinmelidir. Uzun süredir süregelen kamusal yapıda özelleştirmelerin ve hastalara “müşteri” sıfatını yerleştirme çalışmalarının; sağlık çalışanlarının güvenli çalışma ortamlarının olmamasının; bulunduğumuz ekonomik ve siyasi ortamın;  ülkemizde, yöneticiler düzeyinde dahi normalleştirilen şiddet ve nefret söylemlerinin; Türkiye’de adalete duyulan güvensizliğin etkilerini de görerek, bütünlüklü bir mücadele yapılmalıdır.

Geldiğimiz noktada meslektaşlarımızı hem pandemi koşulları hem de giderek artan şiddet ortamında kaybediyoruz ve artık hiçbir arkadaşımızı kaybetmeye tahammülümüz kalmadığını açıkça söylüyoruz.

Sağlık Bakanlığını sağlıkta şiddeti kışkırtacak, koruyacak söylem ve politikalardan vazgeçmeye ve etkin bir sağlıkta şiddet yasası çıkarmak için TTB’nin talep ve önerilerini dinlemeye davet ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği ile birlikte Adana Tabip Odası sağlıkta şiddetin sona ermesi için her koşulda,   bütün gücüyle meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

ADANA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU