Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!

Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!

Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Uğradığı şiddet neticesinde birçok hekim ve sağlık çalışanının canından olduğunu, bu yüzden sağlıkta şiddet yasa tasarısı önerisinin biran önce yasalaşmasını istedi.

MESLEKİ BİR RİSK
Türkiye sağlık ortamında şiddetin her geçen gün etkisini arttırdığı belirten Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“1988 yılında Dr. Edip Can Kürklü, 2005 yılında Dr. Göksel Kalaycı, 2012 yılında Dr. Ersin Arslan, 2015 yılında Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdemir çalıştıkları sağlık ortamında uğradıkları şiddet nedeniyle, 2012 yılında Dr. Melike Erdem ise, SABİM hattı üzerinden oluşturulan şiddetin, yoğun psikolojik baskı ortamı sonucu yaşamını yitirmiştir. Sadece kayıtlı olanlar üzerinden bir değerlendirme yapıldığında bile Türkiye de günde 31 sağlık çalışanının sağlık hizmeti sunulan alanlarda şiddete maruz kaldığı görülmektedir. Sağlık alanındaki şiddet ister fiziksel, ister sözlü, ister psikolojik olsun, sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında ciddi bir sorun ve hekimler ile sağlık çalışanları açısından mesleki bir risk haline dönüşüyor”

ASLINDA HEDEF SAĞLIK SİSTEMİDİR
Doç. Dr. Ökten, “Sağlık çalışanlarına şiddet, sıklıkla hasta yada hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına yönelsede, aslında burada hedefin sağlık sistemi olduğu açıkça görülmektedir. Bu nedenle uygulanmakta olan sağlık politikalarını ele almadan, sağlıkta şiddetin çözümüne yönelik geçerli bir yaklaşım ortaya konamayacağını biliyoruz. Sağlık hizmetlerinde piyasa yönelimli politikalar sağlık hizmeti sunan kurumları birer işletmeye dönüştürürken sağlık hizmetinin içeriğinin ve niteliğinin tahribine zemin hazırlıyor. ‘Hasta-hekim’ ilişkisini deyim yerindeyse müşteri ilişkisine dönüştüren; koruma, tetkik ve tedavi sürecinde, tıbbi gereklilikler ve nitelikli sağlık hizmeti sunumundan çok ‘müşteri memnuniyeti’ ne yer veren bu politikalar, sağlık kurumlarında şiddetin giderek çoğalmasının nedenleri arasında ilk sıralarda gelmektedir. Bu sebeple ‘Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’ biran önce yasalaşmalarıdır” diye konuştu.