SAĞLIK HAKKINI SAVUNAN ARKADAŞLARIMIZ OSMAN VE ÖMER YAPILAN DURUŞMA SONRASI HAKLILIKLARI ORTAYA ÇIKIP, BERAAT ETMİŞLERDİR.‏

SAĞLIK HAKKINI SAVUNAN ARKADAŞLARIMIZ OSMAN VE ÖMER YAPILAN DURUŞMA SONRASI HAKLILIKLARI ORTAYA ÇIKIP, BERAAT ETMİŞLERDİR.‏

Değerli Meslektaşlarım,

Arkadaşlarımız Prof.Dr.Osman Küçükosmanoğlu ve Dr. Ömer Eşki’nin duruşmaları 27 Haziran 2011 Pazartesi günü saat 10.20’de Adana adliyesi 7.Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Duruşma sonrası arkadaşlarımız suçsuz bulundukları için beraat etmişlerdir.

SAĞLIK HAKKINI SAVUNMANIN SUÇ OLMADIĞI”  Bu ülkenin aydın ve onurlu insanları olarak; en temel insan hakları arasında yer alan ve Anayasal güvence altında bulunan düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğünü savunmak bizim görevimizidir, sağlık hakkı yargılanamaz.” dedik; Ve HAKLILIĞIMIZ ORTAYA ÇIKTI.

Bu süreçte öncelikle desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Meslek Örgütümüz Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr.Eriş Bilaloğlu ve Merkez Konseyi üyelerine, Adana-Osmaniye Tabip Odası yönetim kurulu üyelerine ve tüm üyelerimize,  TTB Eski Başkanı Dr. Gencay Gürsoy’a, Kocaeli Tabip Odası yönetimi ve Dr.Onur Hamzaoğlu’na, İstanbul, Ankara, Mersin, Hatay, Gaziantep, Muğla, Ağrı, Eskişehir Tabip Odaları, Çukurova Öğretim Elemanları Derneği yönetimi ve üyelerine, TİHV Başkanı Dr.Metin Bakkalcı ya, KESK Genel Başkanı Döndü Takaçınar’a, SES Genel Başkanı Dr. Çetin Erdolu ve SES Adana, İskenderun, Niğde, Ankara, Hatay ve Mersin Şube yöneticileri ve üyelerine, Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Dr.Arzu Çerkezoğlu’na ve Adana Şubesi yöneticileri ve üyelerine,   DİSK adına katılan örgütlenme sekreteri Ali Rıza Küçükosmanoğlu’na, İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan’a  ve Adana, Adıyaman şubeleri yöneticilerine ve üyelerine ayrıca çok sayıda sendika, partiler, sivil toplum kuruluşlarına TEŞEKKÜR ederiz.

Çalışmalarınızda başarılar diler, sevgi ve saygılarımızı dileriz.
 
Dr. Nuh DEMİRPAS  
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri

d2

d1