SAĞLIK, KÜLTÜR VE TURİZM HEKİMLİĞİ KURSU, 12-16 OCAK 2011’DE MUĞLA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

Değerli Meslektaşlarım,
Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince düzenlenen Sağlık, Kültür ve Turizm Hekimliği Kursu, 12-16 Ocak 2011 tarihleri arasında Muğla’da gerçekleştirilecektir. (Kursun düzenleneceği yer daha sonra bildirilecektir.)

Kurs kontenjanı 200 kişiyle sınırlıdır. Kurs ücreti 700.000 TL’dir.

Kursa katılmak isteyen odamıza kayıtlı meslektaşlarımızın Adana-Osmaniye Tabip Odası’na (ayrıntılı bilgi için 0322 458 00 08- 0322 453 47 67)  3.01.2011  tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,

Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri

Türk Tabipleri Birliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince düzenlenen Sağlık, Kültür ve Turizm Hekimliği Kursu, 12-16 Ocak 2011 tarihleri arasında Muğla’da gerçekleştirilecektir. Türk Tabipleri Birliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı eğiticilerince verilecek olan kurs, tam zamanlı olup, toplam 40 saat sürecektir. Kurs sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Kurs ücreti 700 TL. Kursa katılmak isteyen meslektaşlarımızın üyesi oldukları tabip odalarına 3.1.2011  tarihine kadar başvurmaları gerekiyor.

Eğitimin Amacı:
Bu eğitim programının sonunda hekimler; turizmin ve kültürel varlıklarımızın önemini kavrayacak, turizm sektöründe sık karşılaşılan sağlık sorunlarını bilecek ve çözümüne katkı sunacaklardır.

Eğitimin Hedefleri:
• Turizm ve turizm sağlığının önemini kavramak
• Kültürel varlıklarımız hakkında bilgi kazanmak
• Çevre sağlığının turizmdeki önemini kavramak
• Turizm alanında sektörler arası işbirliğinin önemini kavramak
• Geçmişteki ve günümüzdeki sigortacılık hakkında bilgi kazanma
• Turizm alanında çalışanların sağlığının korunmasını bilmek
• Sürveyans, filyasyon, kayıtlar konusunda bilgi kazanmak
• Sık karşılaşılan acil, İlk yardım ve diğer sağlık sorunlarını bilmek
• Gıda Güvenliğinin turizmdeki önemini bilmek
• Vektörlerle mücadelesini ve denetimini bilmek
• Adli ve Yasal sorumlulukları tanımlayabilmek
• Etik sorunları tartışmak