TURİZM HEKİMLİĞİ KURSU 6-10 KASIM 2010’DA İSTANBUL’DA DÜZENLENECEKTİR

Değerli Meslektaşlarım,
Türk Tabipleri Birliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince düzenlenen Sağlık, Kültür ve Turizm Hekimliği Kursu, 06-10 Kasım 2010 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Kursun düzenleneceği yer daha sonra bildirilecektir.

Kursa katılmak isteyen meslektaşlarımız Adana-Osmaniye Tabip odası na (ayrıntılı bilgi için 0322 4580008- 0322 4534767)  başvurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,

Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri

Türk Tabipleri Birliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince düzenlenen Sağlık, Kültür ve Turizm Hekimliği Kursu, 06-10 Kasım 2010 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Türk Tabipleri Birliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı eğiticilerince verilecek olan kurs, tam zamanlı olup, toplam 40 saat sürecek. Kurs sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek. Kurs ücreti 700 TL. Kursa katılmak isteyen meslektaşlarımızın üyesi oldukları tabip odalarına başvurmaları gerekiyor.

Eğitimin Amacı:
Bu eğitim programının sonunda hekimler; turizmin ve kültürel varlıklarımızın önemini kavrayacak, turizm sektöründe sık karşılaşılan sağlık sorunlarını bilecek ve çözümüne katkı sunacaklardır.

Eğitimin Hedefleri:
• Turizm ve turizm sağlığının önemini kavramak
• Kültürel varlıklarımız hakkında bilgi kazanmak
• Çevre sağlığının turizmdeki önemini kavramak
• Turizm alanında sektörler arası işbirliğinin önemini kavramak
• Geçmişteki ve günümüzdeki sigortacılık hakkında bilgi kazanma
• Turizm alanında çalışanların sağlığının korunmasını bilmek
• Sürveyans, filyasyon, kayıtlar konusunda bilgi kazanmak
• Sık karşılaşılan acil, İlk yardım ve diğer sağlık sorunlarını bilmek
• Gıda Güvenliğinin turizmdeki önemini bilmek
• Vektörlerle mücadelesini ve denetimini bilmek
• Adli ve Yasal sorumlulukları tanımlayabilmek
• Etik sorunları tartışmak

Program:

1.GÜN
Turizmin Önemi
Turizm Sağlığı
Somut Olmayan Kültürel Mirasımızın Korunması
Turizm Sağlığında Riskler ve Etkileri
Doğal Kültürel Mirasımız
Gıda Güvenliği

2.GÜN
Kaplıca Sağlığı ve Hekimliği
Meslek Ahlakıyla İlgili Temel Düzenlemeler
Salgın İncelemesi ve Portör Muayenesi
Adli Hekimlik Sorunları
Turizm İşletmelerinde Denetim ve Belgelendirme

3.GÜN
Turizm ve Geriatri
Sigorta Kavramı ve Seyahat Sigortaları
İlk Yardım
Turizm ve Çevre Sağlığı
Hekimlerin Yasal Sorumlulukları

4.GÜN
Çalışanların Sağlığı
Rekreasyon Hekimliği
Sık Görülen Sağlık Sorunlarına Yaklaşım
Çevre Sağlığına Genel Yaklaşım
Tarihi Eser Kaçakçılığı

5.GÜN
Vektör Kontrolü
Rekreasyon Hekimliği
Acil Sağlık Sorunlarına Genel yaklaşım
TTB / SMG
Kurs Yazılı ve Sözel Değerlendirmesi
Katılım Belgesi