Sağlık Bakanlığı Nihayet Sigorta Pliçeleriyle İlgili Açıklamayı Yapmayı

Değerli Meslektaşlarımız,
Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan çalışmalar ve yürütülen görüşmeler sonucunda; bir hafta-10 gün içinde poliçelerini  satın alan hekimlere; gecikme gerekçesiyle herhangi bir yaptırım  uygulanamayacağı, dayatması karşısında Sağlık Bakanlığı   yetkililerince bu isteğin SÖZLÜ olarak kabul edildiği sizlere bildirilmişti.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ  VE ADANA TABİP ODASI OLARAK BİZ NE DİYORDUK;
 
“Bir gün içinde sigorta poliçesini belirlemek, sigorta yaptırmak, aksi halde para cezası yaptırımına maruz kalmak diye özetlenebilecek durum; adil, makul ve hukuki değildir. Önümüzdeki bir hafta-10 gün içinde poliçelerini satın alan hekimlere; 30 Temmuz 2010 günü poliçe satın almadı diye herhangi bir yaptırım uygulanması mümkün değildir.”
 
Nitekim bu öngörümüz/açıklamalarımız gün içinde Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından da doğrulanmış ve gerek tebliğin geç yayınlanmış olması, gerekse poliçelerin hazırlanmamış olmasından kaynaklanan fiili imkansızlıklar göz önünde bulundurularak en azından bir hafta süreyle herhangi bir işlem yapılmayacağı (idari para cezası uygulanmayacağı) açıklanmıştı.
 
Bu sözlü açıklama NİHAYET Sağlık Bakanlığı tarafından YAZILI olarak da bildirilmiştir. Türk Tabipleri Birliği, EN UYGUN POLİÇE VE SİGORTA ŞİRKETİ  için gerekli açıklamaları yapacaktır.

Türk Tabipleri Birliği  ( http://www.ttb.org.tr ) ve Adana tabip odamızın ( https://www.adanatabip.org.tr/) web sayfalarını izlemeye devam ediniz.
 
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,
 
Dr.Nuh Demirpas
Adana Tabip Odası 
Genel Sekreteri