Sağlık Bakanlığı’nın Binasını Ölçtük… Sonuç: Hizmete Uygun Değildir!

Değerli Meslektaşlarım,

Sağlık Bakanlığı kendisini bağlayan standartları hizmet binalarında, icracı kurumlarında hatta kimi sağlık kurum ve kuruluşlarında dikkate almazken, hekim muayenehaneleri için bu standartları olmazsa olmaz koşul haline getirmesi de amacının engelsiz, ulaşılabilir bir hizmet sunumu ile ilgisi olmadığını göstermektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın Sıhhiye’deki merkez binasının, standartlara uygun olup olmadığını mahallinde yapılan bir incelemeyle ölçen ve Kamu yararından uzak hekimlerin çalışma hakkına müdahale amaçlı olan  muayene standartlarına karşı Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği tarafından karşı dava açılmıştır.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

       Dr. Nuh Demirpas
Adana-Osmaniye Tabip Odası
       Genel Sekreteri

 

 

Sağlık Bakanlığı’nın Binasını Ölçtük… Sonuç: Hizmete Uygun Değildir!

16 Kasım 2011

Sağlık Bakanlığı’nın Sıhhiye’deki merkez binasının, standartlara uygun olup olmadığını mahallinde yapılan bir incelemeyle ölçtük.

Sağlık Bakanlığı’na karşı caddeden geçebilmek için dik merdivenli, karlı havalarda donan, fazlasıyla yüksek bir üst geçitten geçmek zorundasınız. Bu üst geçitten özürlü olmasanız da geçmekte zorlanırsınız.

Üst geçitten geçemezsem düz yoldan giderim derseniz, yaya geçidi ve trafik ışığı olmayan caddeden ancak ölümü göz alarak Sağlık Bakanlığı’na gidebilirsiniz.

Tüm bunları atlatıp kapının önüne geldiyseniz demir itmeli kapıyı açtırmak için yanınızda bileği sağlam birini bulundurmalısınız.

X-Ray cihazından, turnikelerden geçip binaya girebilmişseniz kendinizi şanslı hissetmelisiniz.

Bu arada Bakanlığın merdivenlerinin yanında yüzde 8 (ya da başka bir oranda) eğimli rampa bulunmaz. Tekerlekli sandalyede ya da koltuk değneği yardımıyla hareket edebiliyorsanız, bir Bakanlık personelinin o gün birine iyilik yapmaya karar vermiş olmasını umut etmelisiniz.

Binaya girmeyi tüm bunları aşarak başarmış iseniz asansörlerden uzak durmanızı öneririz, çünkü “standartlardan” çok uzaktır.

Peki biz bu araştırmayı niye yaptık? Çünkü Sağlık Bakanlığı’nın hekim muayenelerine getirdiği “standartlar” İmar Kanunu uyarınca aslında kamu kurumlarının ve özürlülerin ikamet ettikleri binalar için getirilmiş kurallardır. Yani Sağlık Bakanlığı kendi binasında uymadığı kuralları hekim muayenehaneleri için kural haline getirmiştir!

Bu nedenle TTB de kapı rampa genelgesinin iptali için Danıştay’da dava açmıştır…

Dava dilekçesi için…