Sağlıkta Acil Servis Hizmetlerinde Fiyatlara Narh mı Getirilmeli?

Sayın İsmet Berkan,

Gazete yazarları arasında bilimsel konulara en fazla yer ayıran bir gazeteci olarak 10.Temmuz 2012 tarihli yazınızı (www.hurriyet.com.tr/yazarlar/20949009.asp)  üzülerek okuduk.

Yazınızda hekimler ve yapılan bir tedaviden fazla para alınması nedeniyle sağlık sistemi üzerine yapmış olduğunuz eleştiriler var. Hekimlik ve uygulaması nedeniyle yapmış olduğunuz eleştiriler maalesef bilimsellikten uzaktır. Tıbbi olarak herhangi bir uzva  olan travmaya mutlaka film çekilmesi gerekir. Film çekilmeden kemik yapıda kırık, çıkık veya yumuşak doku içerisinde yabancı cisim olup olmadığı anlaşılamaz. Sizin veya ailenin film çekilmesine gerek olmadığını belirtmeniz ise bilimsellikten tamamen uzak bir görüştür.  Daha sonradan oluşabilecek bir sorunda ise bir film bile çekmediler diye hekim ve hastaneyi suçlayıcı şeyler söylenmesi  veya  yazılması kuvvetli bir olasılıktır. Röntgen çekilmesi için  ikinci bir gerekçe ise olayın adli olması nedeniyledir. Buraya kadar yapılan tedavide herhangi bir hekim hatası olmadığı halde yazınızın sonunda dört dikiş ve gereksiz bir röntgen denmesi hekimi, istenen tetkiki  ve yapılan tedaviyi gereksiz yere suçlar niteliktedir.

Sizin esas olarak bahsetmek istediğiniz yapılan bu tedavi sonunda istenen 1.302 liranın çok yüksek olduğu ve bu kadar yüksek miktarın sizin serbest piyasaya olan inancınızı derinden sarstığı konusudur. Sağlık bildiğiniz gibi uzun bir süredir neoliberal politikalara ve serbest piyasa ekonomisine göre  belirlenmektedir. Bu sistemde hastalar müşteri, hastaneler ticarethane mantığına göre şekillendirilmiştir.  Sağlık Bakanlığının Dünya Bankası desteği ile oluşturmak istediği bu sisteme bugüne kadar alkış tutulmuştur. Her şey serbest piyasa ekonomisine göre uygulanacaksa ve siz bu sisteme inanıyorsanız bu sisteme olan inancınızın neden sarsıldığını veya inancınızı neden kaybettiğinizi anlamak mümkün değildir. Çünkü siz zaten sağlıkta özelleşmeyi ve serbest piyasa koşullarına göre sağlık hizmetini savunuyorsunuz. Hastanede serbest piyasa koşullarına göre kendi ücretini belirleyecektir. Bundan da yakınmanızın bir anlamı yoktur. Türk Tabipleri Birliği ve Adana-Osmaniye Tabip Odası olarak biz sağlıkta neoliberal politikalara, serbest piyasa ekonomisine ve kamuda özelleştirmelere ve en son olarak bunların temelinde uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Projesine karşıyız. Yoksa bu sorunlar hep olacaktır. Bu hekimlerin suçu değil, uygulanmakta olan sağlık politikalarının bir sonucu ve suçudur.  Yıllardır söylemeye çalıştığımız gibi önemli olan sağlığın serbest piyasa koşullarına terk edilmeyecek kadar önemli olduğunun vurgulanmasıdır.

Sayın İsmet Berkan, başka bir dünya, başka bir sağlık sistemi mümkündür. Adana-Osmaniye Tabip Odası olarak size ve herkese EŞİT, ULAŞILABİLİR, ÜCRETSİZ, NİTELİKLİ sağlık hizmetleri dileriz. Ancak bizim bu dileğimiz,  sizin benimsediğiniz serbest piyasa ekonomisi şartlarına göre hiçbir zaman olmayacaktır. Saygılarımızla.

Adana-Osmaniye Tabip Odası Yönetim Kurulu Adına
Dr. Ali İhsan Ökten
Başkan