Sayın üyemiz Sağlık müdürlüğü tarafından gönderilen Kamu dışı sağlık çalışanlarının aşılanma prosedürü ekte sunulmuştur.  Adana Tabip Odası

Sayın üyemiz Sağlık müdürlüğü tarafından gönderilen Kamu dışı sağlık çalışanlarının aşılanma prosedürü ekte sunulmuştur. Adana Tabip Odası

Sayın üyemiz,

Sağlık müdürlüğü tarafından gönderilen Kamu dışı sağlık çalışanlarının aşılanma prosedürü ekte sunulmuştur.
Adana Tabip Odası

EKİP-PBY Kullanım Kılavuzu