“Şehir Hastaneleri Gerçeği̇; Sorunlar Ve Çözüm Önerileri” konulu toplantı hk.

“Şehir Hastaneleri Gerçeği̇; Sorunlar Ve Çözüm Önerileri” konulu toplantı hk.

Adana Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı  Prof. Dr. Raşit Tükel, Şehir Hastanelerinde yaşanan sıkıntıları dile getirerek “Şehir Hastaneleri modelinden vazgeçilmelidir” dedi.

Adana Tabip Odasında gerçekleştirilen ‘Şehir Hastaneleri Gerçeği̇; Sorunlar Ve Çözüm Önerileri” konulu toplantının açılış konuşmasını yapan Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Uzun yıllardır hekime şiddet ve şikayetlerden muzdarip olan biz hekim ve sağlık çalışanları şimdilerde şehir hastanelerinin getirdiği ağır çalışma şartları ve sorunlarla uğraşmaktayız. Sağlıklı yaşamak ve sağlıklı yaşatmak amacında olan biz hekimlerin tek gayesi hekimlerin ekonomik ve özlük haklarını savunmak, hastaların iyi ve nitelikli sağlık hizmeti almasını sağlamak, sağlık hakkı ve yaşam hakkını korumaktır. Bu gaye ve amaçla yola çıkan TTB Merkez Konsey üyelerimiz bugün Adanaya gelerek şehir hastanesi yöneticileri ve çalışan hekim arkadaşlarımızla görüştüler. Şehir hastanesindeki çalışma ortamını yakından gördüler. Bu izlenimlerini bizlerle paylaşacaklar. Kendilerine hoş geldiniz diyor, sorunların ivedi bir şekilde çözülmesini yetkililerden bekliyoruz.” Diye konuştu.

TTB MK Üyeleri Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve Dr. Yaşar Ulutaş ile birlikte şehir hastanesinde yaptığı görüşme ve incelemeler neticesinde tespitlerini hekimlerle paylaşan TTB Merkez Konsey Başkanı Dr. Raşit Tükel, Türkiye’de sağlıkta hangi noktada olduklarına dair paylaştığı bilgilerin ardından gelişmiş ülkelerde yeni yapılan hastanelerde yatak başına düşen kapalı alanın 150 – 200 metre kare olduğunu, Türkiye’deki şehir hastanelerinde bunun 287 metre kare olduğunu söyleyerek enerji tüketiminden temizlik ve bakım onarımın harcamalarında ciddi artış olduğunu belirtti.

Şehir hastanelerinde tespit ettikleri sorunları bir bir sıralayan TTB MK Başkanı Dr. Tükel, “Şehir hastanelerinde çalışan hekim ve sağlık çalışanının sayısı yetersiz olduğu gibi çalışma koşulları ağır. İl içi plansız geçici görevlendirmelere bağlı mağduriyet. Tıbbi sekreter ve veri girişi elemanı yokluğu nedeniyle hekimlerin iş yükü artışı. Hastaneye başvuran hasta sayısının arttırılması için özel çaba harcanıyor; hastanenin insan gücü ve alt yapısı bu talebi karşılamıyor. Bölümler arası erişim sorunu var. Hasta ve poliklinik odaları gereğinden fazla geniş. Yangın merdiveni tahliye açısından sorunlu. Hekim/sağlık çalışanı dinlenme ve ortak kullanım mekanları, giyim odaları oluşturulmamış. Döner sermaye belirsizliği. Karar süreçlerinde şirket baskın görülüyor. Hastane içerisinde tadilat ve teknik sorunlar şirketin insiyatifine bağlı olarak uzun zaman alıyor. Radyolojide filmlerde alt yapı eksikliğine bağlı görüntü kaybı. Yazılım sistemi sorunlu. Güvenlik sistemi yetersiz. İnsan gücü ve alt yapı eksikliği nedeniyle, hekimler hastadan çok bilgisayar başında zaman geçiriyor. Hastane uzmanlık eğitimi dikkate alınarak yapılmamış. Şehir hastanesinde sıkıntı çok, bu modelden vazgeçilmelidir.” Diye konuştu.

Bilgilendirmenin ardından katılımcıların merak ettiği sorular yanıt buldu.