“Şehir Hastanesi Uygulaması Ne Getiriyor? Ne Götürüyor? paneli düzenlendi

“Şehir Hastanesi Uygulaması Ne Getiriyor? Ne Götürüyor? paneli düzenlendi

Adana Tabip Odası ve SES Adana Şubesi “Şehir Hastanesi Uygulaması Ne Getiriyor? Ne Götürüyor?” konulu panel düzenledi.

Panele konuşmacı olarak CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve Mersin Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ahmet Burhan Söker katıldı.

CHP Adana Milletvekilleri Elif Doğan Türkmen, Zülfikar İnönü Tümer ve İbrahim Özdiş’in de izlediği panele CHP İl Başkanı Ayhan Barut, TMMOB’ye bağlı oda başkanları, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları, Adana ve Mersin’de görev yapan hekimler, sağlık çalışanları ve vatandaşlarında katıldığı “Şehir Hastanesi Uygulaması Ne Getiriyor? Ne Götürüyor?” panelinin açılış konuşmalarını SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel ve Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten yaptı.

YÜKSEL, “SAĞLIĞIN ÜCRETSİZ SUNULMASI HAYALİMDİR”
SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel konuşmasında, kapanacak hastane yerlerinin akibetinin ne olacağını merak ettiklerini, sağlık çalışanı sayısının yetersiz olduğunu en az 3 bin sağlık çalışanına daha ihtiyaç olduğunu ifade etti. Yüksel, “Birilerinin hayali Şehir Hastaneleri açmaktı, gerçekleşti. Benim hayalim ise sağlığın kaliteli ve ulaşılabilir olması, eşit, katkı, katılım, prim payı olmadan sağlığın ücretsiz sunulması. Doktora derdimi anlatabilerek tedavi olmak. Hastalanmamak ve hastanede bir müşteri olarak görünmemektir.” dedi.

DOÇ. DR. ÖKTEN, “TÜRKİYE TIBBİ MALZEME ÇÖPLÜĞÜNÜNE DÖNDÜ”
2002 yılından itibaren Sağlıkta Dönüşüm Projesi altında Aile Hekimliği, Kamu Hastaneleri Birliği ve Şehir Hastaneleri projelerinin yaşama geçirildiğini hatırlatan Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten konuşmasında, “Aile Hekimliğine bizim nazarımızda sevk sistemine geçilmediği için gerçek amacından uzaklaşmış,  Kamu Hastaneleri Birliği iptal edilerek yeniden Sağlık Müdürlüğü sistemine geçirilmiş, Genel Sağlık Sigortasının da uygulanamadığı görülmüştür. Özel bir kanunla çıkarılan Şehir Hastaneleri ise yap-işlet-kirala-devret yöntemiyle yapılan ve normalde 3-4 yılda kendisine sahip olacakken 25 yıl boyunca kira ödenecek olan çocuklarımızın geleceğini gasp eden bir sistemdir. Türkiye’de 42 bin civarında yeni yataklı hastane yapıldığı söylenmekte, ancak yatak sayısı hiç artmayacağı için bu söylem gerçekleri yansıtmamaktadır. Türkiye bir taraftan tıbbi malzeme çöplüğüne dönerken, bir taraftan da dev şirketler için teknoloji pazarı olmuş durumdadır. Adana’da yapılan 1550 yataklı Şehir Hastanesi’nin maliyeti 680 milyon 452 bin 306 dolardır. Plansızlık sonucu güney Adana’da hastane kalmadığını, aynı güzergahta üç  üniversite hastanesi, adliye, kışla, okullar, otoban giriş çıkışları ile trafiğin getireceği  gürültü ve hava kirliliğini de unutmamak gerekir.” diye konuştu.

PROF. DR. TÜKEL, “KÖO İNGİLİZ SAĞLIK SİSTEMİNİ ÇÖKERTTİ”
Şehir Hastaneleri’ni Birleşik Krallık’tan ithal edilen bir sistem olarak gördüğünü söyleyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, “Şubat ayında Birleşik Krallık yani İngiltere kaynaklı bir rapor açıklandı. Bu rapor Kamu Özel ortaklığı uygulamalarıyla İngiliz sağlık sisteminin çökertildiğini anlatıyordu.” dedi.

Tükel, “Birleşik Krallık örneğinden hareketle, hastaneleri işleten şirketler, doktorların daha uzun çalışmasını, daha fazla hasta bakmasını, daha fazla tetkik yapmasını, ‘para getirmeyecek’ hastaları başka yerlere sevk etmesini, giderek daha az ücret almalarını istiyor. Kamu hizmet ve yatırım alanlarının piyasalaştırılması, kamudaki örgütlü işgücünün yerini örgütsüz ve ucuz emek gücünün alması, kâr oranlarını artırmak isteyen şirketlerin istihdamda daralmaya gitmeleri, kamu çalışanlarının istihdam güvencesinin ortadan kaldırılması ve kamu çalışanı olma vasfının kaybedilme riski taşımaktadır. Bu yüzden Şehir Hastaneleri Sağlık Bakanlığına devredilmelidir. “ dedi.

PROF. DR. ATICI, “MERSİN ŞEHİR HASTANESİ’NDE SIKINTI ÇOK”
Şehir Hastaneleri Gerçeği konu başlığıyla konuşmasına başlayan CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, “Sağlıkta Dönüşüm programı tıkanmıştır. Sağlık Bakanlığı yatırım yapamaz, planlayamaz haldedir. Kışkırttığı sağlıkta tüketimini frenleyememektedir. Kontrol elinde değildir. Finansörler artık kapitülasyon istemektedir. Yedikçe acıkan ekonomik sistem iflasa doğru yürümektedir. 25 yıl alım garantili (%70 doluluk garantisi) kamu hizmeti için, hazine garantili yatırım yapıp kira almak, riski halkın geleceğine yükleyen bir sistemdir.”

Mersin Şehir Hastanesi’nde çalışanların durumlarına da değinen Atıcı, “Hemşire sayısı yetersiz. TSM’lerdeki hemşireleri toplamışlar. 20 yıldır Sağlık Ocağı’nda çalışan hemşireleri hastane tecrübeleri olmamasına rağmen hastanede görevlendirmişler. Alan geniş olduğundan, bir hemşire 10 metre karede yapacağı işi 100 metre karede yapmak zorunda kalıyor. Aynı iş için daha çok yoruluyor. Tayinlere izin verilmiyor. Hekimler birbiriyle görüşemiyorlar, iletişim çok azalmış. Hekimler, hemşireler çalışma isteğini yitirmişler. Çalışma koşullarının ağırlığından yakınıyorlar. Angarya iş çok fazla. Tanı tedaviye ayrılacak zaman kayıt gibi fuzuli işlere ayrılıyor. Sekretersiz çalışmak sıkıntı yaratıyor. Çalışanlar döner sermayelerini düzenli olarak alıyorlar. Hastanenin gideri çok fazla, geliri giderini karşılayamıyor ama bakanlık açığı kapıyor.  Şirkete bildirilen ihtiyaç kalemleri karşılanmıyor. Ulaşım uzun zaman alıyor. Sağlığa erişimin önünde en büyük engel, etrafta eczane yok. Hastanenin etrafındaki araziler çok ucuza alınmış şimdi fahiş fiyat isteniyor.

SÖKER, “OTELCİLİK VE REKLAM ÖN PLANDA”
Mersin Şehir Hastanesi hakkında genel bilgi aktaran Mersin Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ahmet Burhan Söker, “Servislerde doktor dinlenme, giyinme odaları yok. Başhekim ve yönetim genel olarak hekimlerin, sağlık personelinin sorunlarına kayıtsız. Bloklar arası erişim sorunu mevcut. Mavi koda erişim süreleri uzun. Konsultasyonlara ulaşım?  Stratejik personel olması nedeniyle hekimlerin tayinlerine izin verilmiyor. Otelcilik ve reklamlar ön planda. Adana için önerimiz polikliniklerde yardımcı sağlık personeli olmadan göreve başlamayınız. Bizler öyle davrandığımız için yardımcı personel aldık.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından katılımcıların merak ettiği sorulara yanıt verildi.