Serbest Mesleki Faaliyet Yürüten Hekimlere “Hususi Damgalı Pasaport” Önergesi Verdik

Serbest Mesleki Faaliyet Yürüten Hekimlere “Hususi Damgalı Pasaport” Önergesi Verdik

TTB’nin 76. Büyük kongresine, Serbest Mesleki Faaliyet Yürüten Hekimlere “Hususi Damgalı Pasaport” Önergesi Verdik

Adana Tabip Odası olarak, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 76. Büyük Kongresi’nde, serbest mesleki faaliyet yürüten hekimlere “hususi damgalı pasaport” (yeşil pasaport) verilmesi için önerge sunduk. Bu önergede, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenen hususi damgalı pasaport kullanım hakkı kapsamına serbest mesleki faaliyet yürüten hekimlerin de alınmasını talep ettik.

TTB’den, bu konuda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) grubu bulunan siyasi partilerle tekrar görüşmeler yapmasını istedik. Amacımız, hekimlerin mesleki faaliyetlerini daha rahat yürütebilmeleri ve uluslararası platformlarda ülkemizi temsil edebilmeleri için gerekli kolaylıkların sağlanmasıdır.

Bu doğrultuda, tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu belirtir, konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Adana Tabip Odası