Seyhan Devlet Hastanesi Acil Serviste İnceleme

Seyhan Devlet Hastanesi Acil Serviste İnceleme

PROF. DR. AHMET HİLAL, “YENİ BİR ŞİDDET HABERİ ALMADAN, ACİLEN ÖNLEM ALINMALIDIR!”

Son günlerde sosyal medya üzerinde sıkça Adana Seyhan Devlet Hastanesi Acil servisinde çalışan hekimleri, hemşireleri ve diğer sağlık çalışanlarına hakaret, tehdit içeren mesajlar yer almaktadır. Adana Tabip odasından Dr Ahmet Hilal, Dr Ayşe Nur Torun, Dr Enis Akyüz, TTB merkez Konsey Üyesi Dr Yaşar Ulutaş ve SES şube başkanı Muzaffer Yüksel’den oluşan bir heyet ile Acil servise giderek Sağlık çalışanlarının sorunları dinlenmiş, şiddet ve tehdit karşısında yanlarında olduğumuz belirtilmiştir.

ACİL SERVİSTE Kİ SORUNLAR;
– Hekimlerin, hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının tüm özverili çalışmasına rağmen, gündelik hasta sayısı 2000 civarında olan acil serviste, hastaları ve çalışanları memnun edecek bir hizmet sunumu mümkün görülmemektedir. Hastaların çok büyük kısmının normal poliklinik hastası olduğu ve bunların acil serviste poliklinik hizmeti bekledikleri görülmektedir.

– Acil servise gelen hastalara yeterli sağlık hizmeti sunacak hekim, hemşire ve diğer yardımcı personel sayısında yetersizlik vardır. Özellikle hemşire ve yardımcı sağlık çalışanları yönünden aşikar olan bu eksiklik, çalışanların mutsuzluğuna ve tahammüllerinin düşmesine neden olmaktadır. Çalışma saatleri ve koşulları göz önüne alındığında çalışanlar kölelik düzeninde çalışmakta, kendilerinden ise güleryüz ve anlayış beklenmektedir.

– Hastaların ilk karşılandığı, triajın hemşire tarafından tek başına yapılması uygun değildir.

– Hekimlerin hasta mahremiyetine uygun şekilde muayene yapmalarını sağlayacak odaları yoktur. Normal acil işleyişinde hastaların ilk karşılandığı yerde mahremiyete uygun muayene odaları olup, hastaların ilk muayenesi oradaki hekim tarafından yapılarak tetkik istemi, ekg, serum uygulama gibi işlemler yapılarak hastalar sonuç beklemek için gözlem odasına alınır. Oysa ki burada böyle bir karşılama odası da olmadığı gibi hastaların gözlemde “ilk muayene”lerinin yapılmaya çalışılması, hastaların muayene olmasını neredeyse imkansız hale getirmektedir. Hekimler de arenanın ortasında yığınla hasta ve hasta yakınının arasında sağlık hizmeti vermeye uğraşmak zorunda kalmaktadır.

– Hasta gözlem bölümlerinin kadın erkek olarak ayrılması, bilimsellikle ilgisi olmayan bir uygulamadır. Kadın hasta yanında erkek refakatçi, erkek hasta yanında kadın refakatçi olması nedeni ile mahremiyet sağlaması da mümkün değildir.

– Sağlık çalışanlarının dinlenmeleri için uygun ortam sağlanmamıştır. Görüştüğümüz çalışanlar, çalışma saatleri insani olsa sorun olmayacağını ancak evlerinden çok burada vakit geçirdiklerini bu yüzden dinlenme odasına ihtiyaç duyduklarını ifade etmiştir. Çalışanların dinlenmesi için hepsine ortak olarak ayrılmış izbe durumdaki tek oda, sağlıkçılara verilen değeri göz önüne sermektedir.

– Yemekhane en üst kattadır. Yemekhaneye ulaşmak için sadece hasta yakınlarıyla ortak kullanılan 2 adet asansör vardır ve yemek saatleri de ziyaret saati ile denk geldiği için, kısa bir yemek molası asansör beklemekle geçmektedir. Bu kadar basit bir plansızlık çalışma koşullarını elverişsiz hale getirmeye katkı sunmaktadır.

-Acile ayaktan başvuran bir hasta önce “sıra almak için sıra” almaktadır. Sonra triaj hemşiresine ulaşmak için sıra beklemekte,  sonra ilgili alana gidip orada sıra beklemektedir. Hele ki hekim alanını değiştirirse bir de diğer alanda sıra beklemektedir. Tüm bu süreçler boyunca hastaların gördüğü tek muhatap, saatlerce çalışmaktan bitap düşmüş olan hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarıdır. Sistemsizlik nedeniyle oluşan sorunlardan dolan hasta ve yakınları, tek muhatap olarak gördükleri sağlık çalışanlarını sorumlu tutmakta ve onlara karşı öfkelenmektedir.

– Güvenlikle ilgili önlemlerin yok denecek kadar az olduğu ortadadır. Acil servisin gezilmesi esnasında bile ortada dolaşan hasta ve hasta yakınlarına rağmen neredeyse güvenlik olmadığı görülmüştür. Sağlık çalışanları, özellikle ortam gerildiğinde veya ihtiyaç duyduklarında çağırabilecekleri güvenlik bulamadığından yakınmaktadır.

– Yönlendirme yapmakla ilgili bir görevli yoktur. Çoğu zaman yönlendirme işi asıl işin önüne geçmektedir.

-Sağlık çalışanları bu kadar yoğun çalışmalarına rağmen, düşük döner sermeye almaktan şikayet etmektedir. Karşısında Adana Devlet Hastanesi var iken aldıkları dönerden daha düşük döner almaktalar ancak hasta sayıları iki katına çıkmış durumdadır.

– Acil servis çalışanı hekimler ve diğer sağlık personeline sorularak, hasta ve sağlık çalışanlarına uygun bir ortam hazırlamak mümkündür.