SGK Başmüfettişi ile Hekimlere Hukuki Sorumlulukları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

SGK Başmüfettişi ile Hekimlere Hukuki Sorumlulukları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Adana Tabip Odası’nda hekimlerle bir araya gelen SGK Başmüfettişi Leyla Kirazoğlu Salık, SGK Mevzuatlarını açıklayarak hekimlerin büyük rüculu mahkeme kararlarıyla karşılaşmamaları için bilgilendirmelerde bulundu.

 

SGK Başmüfettişi Leyla Kirazoğlu Salık, SGK Müfettiş Yardımcısı Ayşe Sena Çetin, Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Dr. Hasan Doğan ve Yardımcısı Dr. Güngör Aytın’ın katıldığı bilgilendirme toplantısı öncesi Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten  yaptığı açıklamada sistemsel olan birçok olumsuzluğun direk hekimlere fatura edilmesinden rahatsız olduklarını, Tabip Odalarının hekim  haklarını savunmak için kurulmuş olsa da vatandaşların iyi ve nitelikli sağlık hizmeti alması konusunda da  sorumlulukları  olduğunun ifade etti.

 

Doç. Dr. Ökten, “Halkın iyi sağlık hizmeti alması ve hekimleri yakından ilgilendiren konularda yapılan toplantılara kamu kurumlarından yeterli davet almıyoruz. Biz hekimlerin fikirleri sorulmuyor. Çok iyi bildiğimiz ise hekimlerin, kışkırtılmış sağlık politikaları karşısında sistemin çark dişlileri arasında ezildikçe ezildiğidir. Bu yüzden hastalara  iyi hekimlik yapabilmek adına hasta muayene  sürelerinin 15 dakika olan uluslararası standarda çekilmesi gerekir. Devlet hastanelerinde 10 dakika olan muayene süreleri bile uygulanamıyor gelen her hastaya bakılması için idarecilerce baskı yapılıyor, Hekimlerin performans adına,  yoğun çalışma şartları ile karşı karşıya bırakılması doğru değildir. Mevcut bu çalışma şartları bizleri  SGK ile de yaşanan olumsuzluklarda da hedef haline getirmektedir  bu durumun mutlaka düzeltilerek, çözülmesi gerekir.” Dedi.

 

Birçok il’de hekim ve eczacılara hukuki sorumluluklar hakkında bilgilendirme toplantılarını yaptıklarını ifade eden SGK Başmüfettişi Leyla Kirazoğlu Salık, SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 2017 yılı Çalışma Plan ve Programına göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, SUT (Sağlık Uygulama Tebliği), Sağlık Hizmet Sunucularından Hizmet Alım Sözleşmeleri, Protokolleri ve  bu konulardaki hukuki kurumsal ilişkiler, sağlık personelinin hukuki sorumluluklarını görsel slayt sunum yaparak anlattı.

 

ELEKTRONİK İMZALAR HUKUKEN HEKİMLERİN ISLAK İMZALI KAŞESİ YERİNE GEÇER.

Diplomasını kiralayan hekimlerin büyük risk altına girdiklerinide hatırlatan SGK Başmüfettişi Leyla Kirazoğlu Salık, hekimlerin hizmet verdiklerini beyan ettiği  il/zaman da nerede ikamet edip yaşadıkları nı  o zaman diliminde ne tür faaliyetlerde olduklarını  sistemden gördüklerini ve bu konuda diploma kiralayan doktorlara büyük rüculu mahkeme kararları çıkabileceğini altını çizdi.

Gerek aile hekimlerinin gerekse raporlu hasta reçetesini tekrarlayarak rpt yapan uzman hekimlerin rapordaki yanlış kullanım dozlarını ve şekillerini rapora bağlı aynı şekilde reçete düzenlemeleri durumunda mesleki bilgilerini kullanmadıkları için hukuki sorumluluk altına girebileceklerini belirtti.

İşlem yaptıkları her hastanın kimlik tespitini hekimlerin bizzat yapmakla mükellef olduklarını yardımcı sağlık personelinden sonra da kimlik tespiti yapmalarının önemini ve o anda karşılarında olmayan hastalara işlem yapmamaları konusunda dikkatli davranılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Kaşe yerine kullanılan elektronik imzaların birebir bir hukuki olarak bağlayıcılık taşımakta olup, bu elektronik imzaların kim tarafından kullanılırsa kullanılsın  elektronik  imza sahibi hekimi hukuki olarak bağlayıcı olduğu  bilgisi paylaştı.Yıllık izinde hatta yurt dışında olan hekimlerin elektronik imzalarının kullanılarak rapor, reçete vs yollarla SGK nun zarara uğratıldığı vakalarla bile karşılaştıklarını ifade edip hekimleri bu konuda dikkatli davranmaya davet etti.

Hekimlerin kendisi veya çalıştığı kurumla ilgili olarak SGK tarafından yaşanan olumsuzluklar, fatura kesintileri vs durumlarda itiraz komisyonlarına hekimlerin bizzat katılmasının yaşanabilecek mağduriyetleri minimuma indirmek adına çok önemli olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Ayrıca Sağlık hizmeti hiç sunulmayan bir şahsa hizmet fatura  edilmesi,  bu faturalarda SGK nun zarara uğratacak şekilde tahrifat ta bulunması, Elektronik hekim şifrelerinin usulsüz kullanılması, Hekimlerin yaptıkları tıbbi işlemden farklı bir işlemi SGK ya fatura etmeleri,  Hastaya gerekli olmayan tetkik ve işlemlerin yapılması, bilirkişilik suistimalleri nin en çok karşılaştıkları ve hukuka taşınan olaylar olduğu bilgisini paylaştı.