Şiddetle Anılan Ülke Olduk

Şiddetle Anılan Ülke Olduk

İzmir Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Pak’ın öldürülmesine tepki gösteren Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Hekim ölümleri ve şiddetle anılan ülke olduk. Olayın faillerinin yakalanarak, hak ettikleri cezalara çarptırılmalarını istiyoruz.” dedi.

 ŞİDDET HAYATIMIZIN HER NOKTASINA İŞLEMİŞ DURUMDADIR

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, hekim ve sağlık çalışanlarının hazır bulunduğu açıklamada tepkisini dile getiren Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, “İzmir Torbalı İlçesinde hırsızlık ve gasp amaçlı olduğu düşünülen bir saldırıda meslektaşımız ilçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Park ve Torbalı Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Harun Gülcemal’in eşi Hatice Gülcemal uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaşamını kaybetti. Aynı saldırıda Dr Vildan Park ve Dr. Harun Gülcemal de yaralandı. Sağlık ortamında yaşadığımız şiddetin dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan şiddet ikliminden bağımsız olmadığını her zaman ifade ettik. Ne yazık ki şiddet hayatımızın her noktasına işlemiş durumdadır. Neo-liberal ekonomik programın sosyal hayata da yansıyan değer bilmez yönetme anlayışı dünyanın birçok ülkesini olduğu gibi ülkemizi de şiddet ve ölümlerle anılan bir ülke haline getirmiştir.”

YASA BOĞULDUK

Her yıl sağlık kurumlarında ölümlü- ölümsüz yüzlerce şiddet olayı ile karşı karşıya kalan hekimler olarak; sağlık kurumlarında bizlere yönelen şiddetin, sadece sağlık ortamında değil hayatın her alanında herkese olduğu gibi biz hekimlere de artarak yönelebileceğinin her zaman farkında olduk. Kadına yönelen şiddetin, doğaya, hayvana, iklime gösterilen hürmetsizliğin bu zihniyeti beslediğini ifade ettik. Şiddeti yaratanlara uygulayanların cezasız kalması, şiddeti ortadan kaldıracak eğitim ve sosyal politikaların yokluğu gasp hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarını da sürekli arttırmakta ve ölümcül sonuçlara yol açmaktadır.

İzmir-Torbalı’da yaşanan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Park ve Torbalı Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Harun Gülcemal’in eşi Hatice Gülcemal’in ölümü hepimizi yasa boğmuş, üzmüş ve öfkemizi arttırmıştır. Tüm hekim ve sağlık çalışanlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifa diliyor, 2020 yılına gireceğimiz bu günlerde geleceğe dair umudumuzu tüm bu olumsuzluklara rağmen diri tutuyoruz. Olayın faillerinin hak ettikleri cezalara çarptırılmalarını ve başta sağlık ortamı olmak üzere ülkemizin her yerinde ve her alanında şiddetsiz bir ülke ortamı oluşturma görevi olan tüm yetkilileri sorumluluğa davet ediyoruz.” diye konuştu.