SÖZLEŞME PULU

Merhaba Arkadaşlar,

Bildiğiniz üzere her sözleşme dönemi başında (bu yıl hariç) ücretlerimizden “sözleşme pulu” adı altında kesinti yapılmıştı. Adanada Aile hekimliğine 2008 Mayıs ayında geçilmişti.2008 yılının sözleşme pulu parası 6 ay boyunca her ay ayrı ayrı olmak üzere kesilmişken,2009-2010-2011 yılında o sözleşme döneminin sözleşme pulu parası Ocak ayındaki ücretlerden toplu olarak kesilmiştir.Yine bilindiği üzere bu paraların geri alınması ihtimali mevcuttur .Hatta mahkeme kararları paylaşılmamakla birlikte bazı aile hekimlerinin bu paraları aldıkları bile konuşulmaktadır.

ATO Aile Hekimliği Komisyonu olarak Tabip Odası Avukatı Ebru Atıcı ile birlikte bir dilekçe hazırladık.  Dilekçe örneği aşağıda bulunmaktadır. Bu dilekçeleri ASE lerde dahil olmak üzere doldurularak 7 Şubat 2013 Perşembe günü saat 16:00 da Valilikteki Defterdarlığın ilgili birimine teslim edeceğiz. Katılımın mümkün olduğunca kalabalık tutulması daha anlamlı olacaktır.

Not: İlgili Maaş Bordro’larını Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden alabilirsiniz.

Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız…

    Adana Tabip Odası
Aile Hekimliği Komisyonu