SÖZÜMÜZ SÖZ BİZİM, SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ! SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNÜNDE SİYAH ÇELENK KOYMA VE BASIN AÇIKLAMASI YAPILMIŞTIR.

SÖZÜMÜZ SÖZ BİZİM, SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ! SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNÜNDE SİYAH ÇELENK KOYMA VE BASIN AÇIKLAMASI YAPILMIŞTIR.

ankara

Değerli Meslektaşlarım,
 
Hekimler ve sağlık çalışanları sağlık alanında yaşanan sorunları, sağlık çalışanlarının sıkıntılarını, taleplerini ısrarla, Aralık 2010’dan bu yana çeşitli eylem ve etkinliklerle dile getirmekte buna rağmen mevcut Hükümet bunları görmemekte ısrar etmektedir. Hekimlere, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet artık mülki amirler tarafından uygulanmakta ve bunlar görevlerinde tutularak adeta ödüllendirilmektedir.
 
Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve TTB’ye bağlı tabip odalarının temsilcileri, Hükümeti ve Sağlık Bakanlığı’nı bir kez daha uyarmak, hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusundaki duyarsızlığına son vermek amacıyla 1 Haziran 2011 Çarşamba günü Sağlık Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakmışlardır.
 
Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr.Resmiye Kaya ve Genel Sekreteri Dr.Nuh Demirpas’da siyah çelenk eylemine katılmak için Sağlık Bakanlığı önünde eyleme destek vermişlerdir.
 
Ayrıntılı bilgiye ulaşmak için lütfen linki tıklayınız .  (http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/siddet-2673.html)
 
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
    Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
    Genel Sekreteri

 

ankara_2

ankara_4

ankara_3