Son Sözü Kadınlar Söyleyecek

Son Sözü Kadınlar Söyleyecek

Tüm krizlerde olduğu gibi patriyarkal kapitalist sistem, pandemiyi de kadınlara karşı fırsata çevirmeye devam ediyor. Pandeminin ilk gününden itibaren tüm dünyada kadınlara yönelik baskılar, denetim politikaları ve kadına yönelik şiddet artarak devam etti.

Son olarak 2011 yılında imzalanan, 2014 yılında TBMM onayıyla yürürlüğe giren ve “İstanbul Sözleşmesi” ismiyle anılan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin dün gece Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedildiği açıklandı. Tek adam rejiminin aldığı bu karar kadınlara yönelik saldırının yanı sıra, sözleşmenin feshedilme şekliyle de demokrasi için kara bir leke olarak tarih sayfalarına yazılacaktır.

Biz yaşamayı ve yaşatmayı görev edinmiş kadın hekimler olarak başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere kazanımlarımızdan geri adım attırmayacağımızı, hukuksuz kararların geri alınması için ve sözleşmenin uygulanması için mücadelemize devam edeceğimizi bir kere daha bildiriyoruz.

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!

Son Sözü Kadınlar Söyleyecek!

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu

TTB Merkez Konseyi