Soruşturma – Savunma – Ceza- İtiraz Hukuksal Haklarımız

Soruşturma – Savunma – Ceza- İtiraz Hukuksal Haklarımız

Sevgili Arkadaşlar,

İdare, esnek ve uzun süreli çalıştırılmaya karşı Aile Sağlığı Çalışanlarının kararlı ve haklı duruşları karşısında haksız, hukuksuz ve kanunsuz savunma istemleri ve ceza puanları gibi yıldırma yöntemlerine başvurmaktadır. Sendika, dernek ve meslek örgütümüzün kararlarına rağmen bu yöntemlere denenmektedir. Fakat bu konuda kanunlar da hukuk da bizlerin yanındadır. Bu süreçte üyelerimiz ve sağlık çalışanlarının mağdur olmamaları için mevzuatta yer alan prosedürleri iyi bilmemiz ve haklarımıza sahip çıkabilmemiz gerekmektedir. Bu amaçla;

17 Şubat Salı günü Saat 18: 00 de Adana Tabip Odasında Odamız avukatı Av. Ebru Atıcı ve Sağlık Müdürlüğü Eski Disiplin Hukuk Büro Amiri Av. İbrahim Özerli’ ninde katılacağı bir toplantı planlanmıştır. Tüm Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları davetlidir.

Saygılarımızla

Adana Tabip Odası
Aile Hekimleri Komisyonu