SİYASİ İKTİDARIN POLİSİNİ, SÖZDE “İLERİ DEMOKRASİ” UYGULAMASINI VE DEMOKRASİYİ AYAKLAR ALTINA ALAN FAŞİST BASKILARI KINIYORUZ.!!!!!!!!

Değerli Meslektaşlarım,
Türk Tabipleri Birliğİ’ne bağlı tabip odalarının başkanları, 17.12.2010 günü Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşüldüğü sırada basın açıklaması yapmak ve siyasi partilerin Başkanvekilleriyle görüşmek için TBMM’ye giderken polis ablukasına alınmışlardır. 

Hekimlerin TBMM’ye gitmesini “yasadışı eylem” olarak niteleyen polis, hekimleri abluka altına almıştır. Tabip odası başkanları polisin tepkisini abluka içinde yere oturarak protesto etmişler, burada tabip odası başkanlarına hitaben konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, “Bu ülkenin hekimleri bile TBMM’ye gidemiyorsa bunun bir tek anlamı vardır. Biz burada bunu sınıyoruz. Güvenlik görevlileri amirlerine sorsunlar bu ülkenin hekimlerine ne yapmaları gerektiğini. Ve ne yapmaları gerekiyorsa onu yapsınlar” diye konuşmuştur.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr.Eriş Bilaloğlu ve Tabip odası başkanlarının demokratik haklarını kullanmak için gösterdikleri kararlı tavır ve yürütülen temaslar sonucunda, polis ablukası kaldırılarak, tabip odası başkanlarının TBMM önüne yürümesine izin verilmiştir.

Ankara’da iktidarın polisi tarafından “ yasa dışı gösteri yapmakla suçlanan ve abluka alınan meslek örgütümüz TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr.Eriş Bilaloğlu ve Tabip odaları Başkanları ile TBMM önünde basın açıklaması yapmıştır ve 17 Aralık 2010 – 13 Mart 2011 tarihleri arasında yürütülecek İYİ HEKİMLİK /NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ MÜCADELE KAMPANYASI’nın da başlatıldığını duyurmuştur.

Siyasi iktidarın polisini ,siyasi iktidarın sözde “ileri demokrasi” uygulamasını ve  demokrasiyi ayaklar altına alan faşist baskıları kınıyoruz!!!!!!!.

Ayrıntılı bilgilendirme, basın açıklaması, fotoğraflar ve eylem takvimi  için http://www.ttb.org.tr/index.php/haberler/basinaciklamalari/2297-tbmm ) linki tıklayınız.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,

Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri