Tabip Odalarından Ortak Açıklama

Tabip Odalarından Ortak Açıklama

Tabip Odalarından Ortak Açıklama:

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyelerinin Görevden Alınmasını Kabul Etmiyoruz!

“Bizler, aşağıda imzası olan Tabip Odaları olarak; anayasal bir kurum olan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), 6023 sayılı kanunda belirlenen usullere uygun şekilde Büyük Kongre’de seçimle göreve gelmiş Merkez Konseyi üyelerinin, yargı yoluyla görevden alınmalarını kabul etmiyoruz.
Bizler, mevcut TTB Merkez Konseyi üyelerine oy vermiş olalım veya olmayalım, seçimle göreve gelmiş üyelerin yalnızca seçim yoluyla gitmelerini savunuruz. Görevden alma kararı delegelerin seçimler yoluyla tecelli etmiş demokratik iradesinin yok sayılması anlamına gelmektedir.
Demokratik geleneğimize yakışmayan bu yargı kararının derhal iptal edilmesini ve görevden alınan TTB Merkez Konseyi üyelerinin göreve iade edilmesini talep ediyoruz.”