Tabip Odası “Çocuklar ve Gıda Güvenliği” Söyleşisi düzenledi

Tabip Odası “Çocuklar ve Gıda Güvenliği” Söyleşisi düzenledi

Adana Tabip Odası yönetimi akademik düzeyde gıda güvenliği alanında yıllardır çalışmalar yapan Gıda Mühendisi Bülent Şık’ın “Çocuklar ve Gıda Güvenliği” adlı yeni kitabını üyeleriyle buluşturdu. Söyleşi düzenledi.

UZM. DR. MENTEŞ, “ÇOCUKLAR KORUMAMIZ GEREKEN ORTAK VARLIKLARIMIZDIR”

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Şehmus Alpaslan ve hekimlerin ilgi gösterdiği söyleşi ve imza gününde hekimlerin insan sağlığını korurken yaşamın farklı alanlarına da duyarlı olduklarını söyleyen Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, yaptığı açılış konuşmasında “Ölüm oranlarında trafik kazalarının yadsınamaz olduğu hepimiz tarafından bilinmektedir. Ev kazaları oranı da oldukça yüksektir. İnsanların sağlıklı yaşaması için gıda güvenliğinin önemi vazgeçilmezdir. Özellikle çocuklar söz konusu olduğunda bu önem daha kıymetli hale gelmektedir. Çünkü çocuklar korunması ve iyi beslenmeleri gereken ortak varlıklarımızdır. Bu anlamda çocuklar ve gıda güvenliği konusunda araştırmalar yapıp bunu kitap haline getirerek kamuoyunun bilinçlenmesini sağladığı ve bilgilerini bizlerle paylaştığı için Bülent Şık hocamıza, geldiğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum.” dedi.

AKAY, “HERKES TOPYEKÜN ÇALIŞMAK VE DÜŞÜNMEK ZORUNDADIR”

Toplam refah denildiğinde hiç bir disiplinin tek başına çalışamayacağını belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, konuşmasında “Gıda güvenliği dendiğinde bunun içerisinde gıda, ziraat, kimya mühendisi var. Hekim ve diğer unsurlar var. Bir çok kişi, kurum kendi alanıyla ilgileniyor ama hiçbir alan tek başına değildir. Biz belediye olarak kompost üretiyoruz. Bu üretimde mühendislerin çoğu katkı koyuyor. Adana yeraltı su seviyesi çok yüksektir. Bu suyu nasıl yeraltından alıp, yeniden doğaya aktarırız bununla ilgili projemiz var. Bu projeyi Karataş Belediyesi ile birlikte yürütüyoruz. Siyasiler dahil olmak üzere her kurum topyekün çalışmak ve düşünmek zorundadır.” şeklinde konuştu.

ŞIK, “KÜÇÜK ÇOCUKLARIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİ ENFEKSİYONLARA KARŞI DAHA ZAYIF”

“Çocuklar ve Gıda Güvenliği” adlı kitabının annelere, babalara, eğitimcilere, gazetecilere, medya çalışanlarına, gıda ve çevre sorunlarına duyarlı herkese seslendiğini söyleyen Gıda Mühendisi Bülent Şık, yaptığı söyleşide “Zararlı bakteriler, virüsler, parazitler veya kimyasal maddeler içeren güvenli olmayan gıdalar, ishalden kanserlere kadar 200’den fazla hastalığa neden olmaktadır. Her yıl yaklaşık 600 milyon kişi kirlenmiş gıdaları yedikten sonra hastalanıyor ve toplam olarak yaklaşık 420 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Gıda kaynaklı hastalık yükünün yaklaşık yüzde 40’ını ise maalesef 5 yaşın altındaki çocuklar taşımaktadır. Küçük çocukların gelişme çağında bağışıklık sistemleri enfeksiyonlara karşı yetişkinlere karşı daha zayıftır. Toksik kimyasal maddeler çocuklara yetişkinlere kıyasla daha fazla zarar verir. Bu konuda ülkemizde halen çok ciddi bir sorun olan çocuklarda sinir sistemi gelişimine ağır zarar veren klorpirifos isimli pestisit kritik bir örnek oluşturur. Bir başka deyişle, bu zehir bir yetişkine kıyasla çocuklarda 6 kat daha fazla süre olumsuz etki yaratır. Bu nedenle gıda güvenliği çalışmalarının odak noktasına çocuk sağlığını korumayı koymak gerektiğini düşünüyorum. Kitabın da ana savı bu zaten.” diye konuştu.

Söyleşinin ardından Bülent Şık, okuyucularına kitaplarını imzaladı.