TABİP ODASI KOMİSYONLARININ TOPLANTI TARİHLERİ BELİRLENMİŞTİR.

Sevgili Arkadaşlar,

Adana-Osmaniye  Tabip Odası Komisyon toplantıları aşağıda belirtilen tarihlerde  saat 18.00’da Adana Tabip Odası toplantı salonunda yapılacaktır.

22 Mayıs Salı – Pratisyen Hekimlik Komisyonu  

22 Mayıs Salı – Hekime Şiddet Komisyonu

23 Mayıs Çarşamba – Kadın Hekimlik Komisyonu

23 Mayıs Çarşamba – Özel Hekimlik Komisyonu

23 Mayıs Çarşamba – İletişim-Sosyal Kültür-Sanat Komisyonu

24 Mayıs Perşembe – İnsan Hakları ve Tıbbi Etik Komisyonu

24 Mayıs Perşembe – Tıp Öğrencileri Komisyonu

24 Mayıs Perşembe – Asistan Hekim Komisyonu

25 Mayıs Cuma – İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

25 Mayıs Cuma – Bilim Eğitim Komisyonu

29 Mayıs Salı – Çevre ve Halk Sağlığı Komisyonu

Hekim arkadaşlarımdan olabildiği kadar komisyonlara katılmalarını ve katkı sunmalarını bekliyor, komisyonlarda sadece rutin toplantılar yapılmasını değil bize yol gösterecek, önümüzü açacak, sorunlarımızın çözümüne yönelik farklı düşünce ve farklı çalışmaların ortaya çıkmasının önemli olduğunu belirtir, hepinize çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Dr. Ali İhsan Ökten
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Başkanı