TAMGÜN VE SONRASI ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ TOPLANTISI Ç.Ü. TIP FAKÜLTESİ HİPOKRAT SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

TAMGÜN VE SONRASI ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ TOPLANTISI Ç.Ü. TIP FAKÜLTESİ HİPOKRAT SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

1
Değerli Meslektaşlarım,

Adana-Osmaniye Tabip Odası ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ile birlikte organize edilen ve “Tamgün ve sonrası üniversite hastanelerinin durum değerlendirilmesi” konulu konferansa Prof.Dr.Raşit Tükel (İstanbul Tabip Odası-Üniversite Çalışma Grubu Başkanı) davet edilmiştir.Konferans 12.11.2010 tarihinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipokrat salonunda gerçekleştirilmiştir.
Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmuştur.
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,
 
Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri

TAMGÜN VE SONRASI ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ

Adana-Osmaniye Tabip Odası ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının birlikte organize etmiş oldukları “Tamgün ve sonrası üniversite hastanelerinin durum değerlendirilmesi” başlıklı konferans Ç.Ü.T.F. Balcalı Hastanesi Hipokrat salonu’nda 12.11.2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Konferansa konu hakında sunum yapmak üzere Prof.Dr.Raşit Tükel (İstanbul Tabip odası-Üniversite Çalışma Grubu Başkanı) davet edilmiştir.
Konferansa Tıp fakültesi dekanı, dekan yardımcıları, Anabilimdalı Başkanları, öğretim görevlileri, araştırma görevlileri, tıp fakültesi öğrencileri, hemşireler ve diğer yardımcı sağlık personeli katılmışlardır.
Konferansa oturum başkanı olarak kürsüye çıkan Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr.Rıza Mete, sağlıkta dönüşüm programı adı altında sunulan proje hakkında kısa bir açılış konuşması yapmıştır ve ardından sunusunu yapmak üzere kürsüye Prof.Dr.Raşit Tükel’i davet etmiştir.
Prof.Dr.Raşit Tükel, yaptığı açılış konuşmasında, sunumun 4 ana başlık altında olacağını ve bunların da;
-Tamgün yasası,
-Üniversite hastanelerinin geleceği,
-Sağlık politikaları ve tıp fakülteleri,
-Sonuç şeklinde olacağını belirterek başlamıştır.

Prof.Dr.Raşit Tükel’in sunusu için tıklayınız…

Tamgün yasasının üniversitede çalışan öğretim görevlilerini hangi açıdan ve nasıl etkileyeceğini sonuçta üniversitede çalışan öğretim görevlileri devamlı statüde çalışacaklar ve sadece mesai dışı saatlerde  mesleklerini serbest olarak icra edebileceklerini ve YÖK tarafından yeni bir döner sermaye yönetmeliği çıkarılacağını, üniversite hastanelerinde “performans sistemine” geçileceğini belirten Tükel,  daha fazla işlemden daha fazla kazanç sağlamanın yollarının açılacağını asıl amacı eğitim, araştırma ve nitelikli hizmet sunumu olan üniversite tıp fakültelerinde iyi hekimlik uygulamalarından ödünler verileceğini belirten sunusunda aşağıdaki noktalara vurgu yapmıştır.
 

Sonuç olarak;
Sağlık Bakanlığı ile SGK arasında yapılan sözleşmeyle “global bütçe uygulaması”na geçiliyor.

Global bütçe uygulamasıyla, sağlık kuruluşlarının daha çok sağlık sağlık hizmeti verip karşılığında daha çok döner sermaye geliri elde  etmesinin söz konusu değil, hekimler ancak birbirlerinin gelirine ortak olacaklardır.

Mali durumu iyi olmayan üniversitelere mali durumlarını düzeltmeleri için Sağlık Bakanlığı’nın öne sürdüğü şartlar karşılığında yani Bakanlık kendi IMF sini yaratarak yardım yapacağını ve bu bağlamda 22 üniversitenin başvuru yaptığı belirtildi.

–Eğitim alt yapısı açısından ihtiyaçlar belirlenmeden çok sayıda tıp fakültesi açılıyor.

Akademik kadrolar öğrenci sayıları ve eğitim-hizmet dengesi üzerinden oluşturulmuyor.

Tıp fakültesi öğrenci kontenjanları eğitim altyapısını zorlayacak şekilde artırılıyor.

–Finansal baskılar nedeniyle öğretim üyeleri hizmet ağırlıklı çalışmaya zorlanıyor.

Kamu Hastaneleri Birliği’ne eklemlenerek Sağlık Bakanlığı’na bağlanmanın önü açılıyor.

Öğretim üyelerine performansa bağlı ödeme sistemi içinde çalışma dayatılıyor.

Muayenehane açmanın tek seçenek olduğu bir sistem dayatılıyor.

Üniversite hastaneleri çökertilerek, Tıp Fakülteleri “yüksek okul” statüsüne indirgeniyor.

Prof.Dr.Raşit Tükel’in sunumunun ardından söz alan Tıp Fakültesi Dekanı Dr.Behnan Alper, yaptığı kısa konuşmada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin mali durumunun iyi olduğunu ve iyi olması için çabaladıklarını ancak YÖK’ün hazırlayacağı yeni performans sistemi ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi edinemediklerini belirtmiştir.

Daha sonra toplantıya katılanların sordukları soruların cevaplanmasının ardından, Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr.Rıza Mete ve Ç.Ü.Tıp Fakültesi Dekanı Dr.Behnan Alper, yaptığı sunumdan dolayı Prof.Dr.Raşit Tükel’e teşekkür etmişler ve plaket vermişlerdir.

2

4

5