Tarihten Bugüne Hekimlik ve Hekim Örgütlenmesi Paneli Yapıldı

Tarihten Bugüne Hekimlik ve Hekim Örgütlenmesi Paneli Yapıldı

“Tarihten Bugüne Hekimlik ve Hekim Örgütlenmesi” konuşuldu

Adana Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında “Tarihten Bugüne Hekimlik ve Hekim Örgütlenmesi” konulu panel düzenledi. Moderatörlüğünü Doc. Dr. Ayşe Nur İzol Torun’un yaptığı panele TTB 2. Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu ve Dr. Adem Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

Adana Eczacı Odası Konferans Salonunda Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, SES Başkanı Muzaffer Yüksel ve hekimlerin katıldığı panelin açılış konuşmasını yapan ATO Genel Sekreteri Dr. Mürşit Eniz Akyüz, Yüzüncü yılını kutladıkları 14 Mart Tıp Haftasında bir çok etkinlik gerçekleştireceklerini, tüm hekimleri bu etkiliklere katılmaya davet ediyorum dedi.

HEKİMLİK BİR SANATTIR

Adana Tabip Odasını temsilen panele konuşmacı olarak katılan Dr. Adem Yılmaz, yaptığı konuşmada “Hekimliğin bilimsel bilgi ve metodolojinin “teknik olarak” uygulanmasından ibaret olmadığı her dönem vurgulanmıştır. Buna göre, Tanrı, telafi edilmesi mümkün olmayan, en kutsal varlığı olan, insanı ona emanet eder. Bu nedenle Hekimlik, mesleklerin en evrenseli ve kutsalı olarak kabul görmüştür. Hekimlik bir sanattır. Hekimin kişiliği, hastanın üzerinde bütün ilaçlardan daha etkilidir. Hekimliğin yöneldiği ‘şey’, yani insan, standartlaştırılamayan nesnedir. Bu anlayışla, genetik ve yapısal farklılıklar nedeniyle, her insanın hastalığı farklı şekillerde ortaya çıkmakta ve farklı seyretmektedir. Dolayısıyla hekimler, her hastaya farklı yaklaşan, onun özelliklerine göre davranan, bir sanatkar ve bir otorite olarak kabul görmüşlerdir. Hipokrat Yemini, bugün, ruhu itibarıyla geçerliliğini korumaktadır. Zarar vermeme, yararlı olma, gizlilik, hekimliğin iyi bir ahlakla ve toplum çıkarları için uygulanması ilkeleri günümüzde de geçerlidir.” Diyerek son dönemdeki sağlık politikalrındaki popülist uygulamalara değindi.

HEKIMLIK, MİLYONLARCA İNSANA DOKUNAN BİR MESLEK GURUBUDUR

Sistematiği olmayan tıbbi girişimlerin yıllar öncesinden başladığını belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2. Başkanı Ali Çerkezoğlu, “TTB kurulduğundan beri ülkemizde yaşanan her soruna karşı en duyarlı toplumsal bir meslek gurubu olmuştur. İnsan haklarından çevre duyarlılığına, insan yaşamını etkileyen ekonomik yoksulluğa kadar hekimliği doğrudan yada dolaylı ilgilendiren ve doğal olarak siyasetin belirlediği süreçlere yani hayata dair müdahil olmuştur. Hekimler bu ülkenin aydın insanlarıdır. Milyonlarca insana dokunan, psikolojisini etkileyen bir meslek gurubu olarak bizim Türkiye’deki hayata müdahale etme sorumluluğumuz vardır. Biz gücümüzü hipokrattan gelen bin yıllık değerden alıyoruz. Biz sağlığın ücretsiz olmasını savunuruz. Kimsenin ötekileştirilmediği, sömürülmediği, ezilmediği bir dünya özlemi içerisindeyiz.” dedi.

Katılımcıların merak ettiği soruların yanıt bulmasının ardından Başkan Prof. Dr. Ahmet Hilal, panelistlere teşekkür ederek belgelerini verdi.