TEŞEKKÜR

TEŞEKKÜR

Değerli Meslektaşlarımız,
Odamıza, sizlere ulaştırmak için verilen maskeler ve siperlikler için Türk Tabipleri Birliğine, Adana Büyük Şehir Belediyesine, Seyhan Belediyesine, Tarsus Belediyesine, Kıvanç Tekstile, Eray Okullarına teşekkür ederiz.

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu