“Tıbbi Uygulamalarda Güncel Hukuki Sorunlarımız” konulu panel gerçekleştirildi

“Tıbbi Uygulamalarda Güncel Hukuki Sorunlarımız” konulu panel gerçekleştirildi

Hekimlere Hukuki Sorumlulukları Anlatıldı

Adana Tabip Odası ‘Tıbbi Uygulamalarda Güncel Hukuki Sorunlarımız’ paneli düzenledi. Panele ÇÜTF Adli Tıp Anabilim Dalından Prof. Dr. Necmi Çekin ve Adana Barosu’ndan Av. Bülent Maraklı konuşmacı olarak katıldı.

PROF. DR. AHMET HİLAL
Adana Eczacı Odası Konferans Salonunda düzenlenen ve Moderatörlüğünü Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in yaptığı panelin açılış konuşmasını yapan Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Her geçen gün hekim ve sağlık çalışanlarına şikayet ve şiddet devam etmektedir. Günlük yaşantımızda çok karşılaşmaya başladık. Şiddet sadece sözel ve fiziksel olmuyor. Şikayetlerin bu kadar artmasını şiddetin başka bir boyutu olarak tanımlayabiliriz. 2018 yılı için Tabip Odamıza uygulama hataları iddiasi yüzünden 22 hekim şikayet edildi. Bu şikayete maruz kalan hekimlerin çoğu uygulama gereği Onur Kuruluna gönderildi. Sabim ve Cimer’e edilen şikayetlerin haddi hesabı yok. İlgilerin buna acil çözüm bulması gerekmektedir. Bu anlamda bu gün şikayet ve şiddet vakalarından kendimizi nasıl daha iyi koruyabiliriz? Çözüm yolları nelerdir? Onu irdeleyeceğiz. Ben değerli bilgilerini bizlerle paylaşacak konuşmacılarımıza şimdiden teşekkür ediyorum.” dedi.

PROF. DR. NECMİ ÇEKİN
Hekimin kendini koruması gerekenlerin doğal olarak hastalarıda koruduğunu söyleyerek söze başlayan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalından Prof. Dr. Necmi Çekin, ‘Sağlık Çalışanları Hangi Sorunlarla Karşılaşıyor? Çözüm Önerileri’ konu başlıklı yaptığı sunumda “kişilerin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken adli, cezai, hukuki, mesleki ve idari sorumlulukları gerektiği şekilde ve zamanında yerine getirme zorunluluğu vardır” diyerek ‘Adli olgularda iş akış şeması, şüpheli ölüm ihbarı, şikayet olunan hekimlerin uzmanlık alanlarına göre dağılımları, eylemde hukuka uygunluk, tıbbi müdahalelerde hukuka uygunluk, kusurlar, istenmeyen sonuçlar, hekim uygulamalarında, kurumsal ve ilaç tedavilerinde kusurlar gibi durumlarda yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattı.

BÜLENT MARAKLI
Hastaların şuuru yerinde ise aydınlatılmış onam formlarını mutlaka doldurmaları gerektiğini, hasta yakınının imzasının geçersiz olduğunu açıklayan Adana Barosu’ndan Av. Bülent Maraklı, ‘Hekim Sorumluluğu, Aydınlatma ve Onam, Yargı Kararları’ konu başlıklı sunumunda “Hastanın kendi rızası olmadan, bizzat kendisi aydınlatılmadan, rızası alınmadan yapılan operasyonlar hukuka aykırıdır. Bunu yapan hekim şikayet edildiğinde tazminat ödemeye mahküm edilebilir.” Diyerek Tıbbi Sorumluluk Sigortası hakkında da aydınlatıcı genel bir çerçeve çizdi.

Katılımcıların merak ettiği soruların yanıt bulmasının ardından Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr. Yaşar Ulutaş konuşmacılara teşekkür belgesi verdi.