TIP FAKÜLTELERİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN SORUNLARI İÇİN İMZA KAMPANYASI

Değerli Meslektaşlarım,
Tıp Fakültelerinin içinde bulunduğu ekonomik kriz, tıp ve uzmanlık eğitimlerinin yürütüldüğü ortamlarda yaşanan sorunlar ve öğretim elemanlarının özlük haklarına, demokratik ve özerk bir üniversite talebine ilişkin imza kampanyası planlanmıştır.Toplanan imzalar ve talepler  yapılacak bir basın açıklaması ile basın ve kamuoyu ile paylaşılacak ve taleplerin Yükseköğretim Kurulu’na iletilecektir.Bu nedenle imzaların 20 Aralık 2010 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim elemanlarının imza kampanyasına geniş bir katılımın sağlanması konusunda gerekli hassasiyeti göstereceği inancıyla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

   Dr.Nuh DEMİRPAS
Yönetim Kurulu Sekreteri

İmza Kampanyasına http://www.ttb.org.tr/index.php/imza adresinden katılım sağlanabilir.
Dileyen üyelerimiz bir form üzerinden de imza verebilirler.