Toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma”’nın SUÇ olmadığı MAHKEME tarafından belgelenmiştir.

Sevgili Arkadaşlarım,

21 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen grev yürüyüşüne katılan emek ve meslek örgütlerinin 20 yöneticisi hakkında açılan davanın duruşması 12 Nisan 2012 Perşembe günü  10. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmıştı.

Adana-Osmaniye Tabip Odası Eski Başkanı Dr. Resmiye Kaya, Eski Genel Sekreter Dr. Nuh Demirpas, eski yönetim kurulu üyesi Dr. Utku Ersözlü, Eski Tabip Odası başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu ve Tabip Odası İşçi sağlığı ve işyeri komisyonu eski başkanı Dr. İsmail Bulca ile birlikte diğer emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri mahkemede hazır bulunmuşlardı ve  duruşma 10 Mayıs 2012 tarihine ertelenmişti. 

20 oda, meslek örgütü, sendika ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisi hakkında açılan davanın ikinci duruşması 10 Mayıs 2012 tarihinde Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesi‘nde görülmüştür.
“Resmiye Kaya (Adana Tabip Odası Eski Başkanı), Nuh Demirpas (Adana Tabip Odası Eski Genel Sekreteri), Utku Ersözlü (Adana Tabip Odası Eski Yönetim Kurulu Üyesi), Osman Küçükosmanoğlu (Adana Tabip Odası Eski Başkanı),  İsmail Bulca (İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Eski Başkanı) ile birlikte diğer emek ve meslek örgütünün üyeleri “Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme bunların hareketlerine katılma” suçlamasıyla yargılanarak BERAAT etmiştir.

Mahkeme, pankart asma nedeniyle 5 kişi hakkında da para cezası vermiştir.

21 Aralık Grevi nedeniyle işyerine ‘Bu işyerinde grev vardır’ pankartı asanlara verilen para cezası ve cezası onaylananlar şunlar;

GÜVEN BOĞA (AYNI FİİLİ İKİNCİ KEZ İŞLEDİĞİ İÇİN 500 TL PARA CEZASI)
MEHMET AKARSUBAŞI (AYNI FİİLİ İKİNCİ KEZ İŞLEDİĞİ İÇİN 500 TL PARA CEZASI) 
ORHAN ALICI (154 TL PARA CEZASI) 
AHMET KARAGÖZ (154 TL PARA CEZASI) 
YALÇIN ALÇİÇEK(154 TL PARA CEZASI)

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Dr. Ali İhsan Ökten
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Başkanı