TOPLANTI – SGK Karşısındaki Hukuki Sorumluluklarımız

TOPLANTI – SGK Karşısındaki Hukuki Sorumluluklarımız

Sayın Üyemiz;

SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 2017 yılı Çalışma Plan ve Programına göre,  odamız üyelerine,

– Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
– SUT ( Sağlık Uygulama Tebliği )
– Sağlık Hizmet Sunucularından Hizmet Alım Sözleşmeleri, Protokolleri ve  bu konulardaki hukuki kurumsal ilişkiler, sağlık personelinin hukuki sorumlulukları

Yukarıdaki ana başlıklarla mesleğimizi icra ederken karşılaşa bileceğimiz hukuki sorunlar, bu sorunlar karşısında alacağımız hukuki önlem ve tavırlar ile ilgili bir toplantı düzenlenecektir.

İlimize gelecek olan SGK Başmüfettişi Leyla Kirazoğlu Salık tarafından yapılacak bilgilendirme toplantısını siz üyelerimizin bilgilerine sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Tarih: 13 Aralık 2017 Çarşamba
Saat:
18:00
Yer:
Adana Tabip Odası 

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu