TTB 59.Olağan Büyük Kongresi Sonuçlandı…

TTB 59.Olağan Büyük Kongresi Sonuçlandı…

Değerli Hekim Arkadaşlarım;

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası’nda 25-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen kongre üç gün sürdü. Kongrede, TTB’nin yeni Merkez Konseyi’nin belirlenmesi için toplam 457 delege oy kullandı.

Türkiye Hekim Platformu, Hekimlerin Güçbirliği ve Demokrat Hekimlerden oluşan Etkin Demokratik TTB Grubu olmak üzere üç listenin yarıştığı kongrede, Türk Tabipleri Birliği merkez kurulları seçimi yapıldı.

http://www.ttb.org.tr/index.php/haberler/179-ttb/2065-kongre

Adana Tabip Odası olarak da genel kurulda yerimizi alarak, yapılan seçimlerde oy kullanarak görevimizi yerine getirdik. Her türlü özveriyi gösterip bu tarihi görevlerini yerine getiren Tabip odası başkanı Dr.Rıza Mete�ye, merkez delegasyon ekibimize ve konuk olarak katılıp güç ve moral veren arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim.

Özellikle yüksek onur kuruluna seçilerek bizi gururlandıran tabip odası üyemiz Dr.Yaşar Ulutaş arkadaşımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

Adana Tabip odası olarak da, demokrasi, özgürlük, barış, laiklik, emeğe değer veren, halkın sağlık hakkını savunan, herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir sağlık hizmetini önceleyen, hekimlerin özlük hakkı ve işgüvenceli sağlıklı çalışma ortamı, insanca yaşayabilmek uğruna verilecek tüm mücadelede, yeni seçilen Merkez Konseyinin yanında olduğumuzu, yapılacak tüm çalışmalarda birlikte ve tüm enerjimizi paylaşacağımızı bildirir bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum.

Dr.Nuh Demirpas
Adana Tabip Odası
Genel Sekreteri