TTB Başkan ve Üyelerinin Gözaltına Alınmasına Tepki Ziyareti

TTB Başkan ve Üyelerinin Gözaltına Alınmasına Tepki Ziyareti

Sağlık Bakanlığınca, “amaçları dışında faaliyet gösterdiği” gerekçesiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkan ve üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, CHP Adana Milletvekili ve TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş, CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, TMMOB’a bağlı oda başkan ve yöneticileri, DİSK ve KESK’e bağlı sendika başkan ve yöneticileri, Adana Barosu Başkanı A. Veli Küçük, Eğitim Sen MYK Ahmet Karagöz, Çağdaş Hukukçular ve Halkevleri üyeleri açılan davanın yersiz olduğunu, TTB MK Üyelerinin biran önce serbest bırakılmaları gerektiğini söyleyerek destekte bulunmak için Adana Tabip Odasına Ziyarette bulundular.