TTB Bozkurt, Çatalzeytin, Ayancık, Şenpazar, Azdavay İlçeleri Sel Felaketi Değerlendirme Raporu Yayımlandı

TTB Bozkurt, Çatalzeytin, Ayancık, Şenpazar, Azdavay İlçeleri Sel Felaketi Değerlendirme Raporu Yayımlandı

TTB Bozkurt, Çatalzeytin, Ayancık, Şenpazar, Azdavay İlçeleri Sel Felaketi Değerlendirme Raporu Yayımlandı

TTB Merkez Konseyi, TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu, Kastamonu-Çankırı Tabip Odası ve Sinop Tabip Odası’ndan oluşan heyet ile sel felaketinden etkilenen bölgeler ziyaret edilmişti. Heyet, Kastamonu’nun Bozkurt, Şenpazar, Azdavay ve Çatalzeytin; Sinop’un Ayancık ilçelerinde incelemelerde bulunmuştu.

Sel felaketinden etkilenen bölgelerde hastane yöneticileri ve hekim/sağlık çalışanlarıyla, toplum sağlığı merkezi ve aile sağlığı merkezi hekim/sağlık çalışanlarıyla, belediyelerle, yerel yöneticilerle, sivil toplum örgütleriyle ve sendikalarla görüşmeler yapılarak oluşturulan raporda,  felaketten etkilenen her bir ilçeye ait bilgiler bulunuyor.

Raporun tam metni için tıklayın.