TTB ”Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamında Siyasi Parti Ziyaretlerine Devam Etti

TTB ”Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamında Siyasi Parti Ziyaretlerine Devam Etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Emek Bizim Söz Bizim” diyerek başlattığı yeni mücadele süreci kapsamında siyasi parti ziyaretlerine devam etti.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu ile Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür; 9 Kasım 2021 günü Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Sol Parti, İYİ Parti, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) merkez yürütme kurullarının üyeleriyle bir araya geldi.

Hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının çalışma koşullarındaki, özlük haklarındaki, ücretlerindeki sorunların aktarıldığı görüşmelerde, COVID-19 pandemisiyle birlikte tüm bu sorunların daha da ağırlaştığının altı çizildi. Görüşmelerde sağlık çalışanlarının ve halkın sağlığını önceleyen bir sağlık sisteminin inşası için çaba göstermenin gerekliliği vurgulandı. Eylem süreci kapsamında il tabip odaları yöneticilerinin de katılımıyla yapılan hekim buluşmalarının da dile getirildiği görüşmelerde, 23 Kasım’da İstanbul’dan “Beyaz Yürüyüş” ile başlayıp 27 Kasım’da Ankara’da “Beyaz Forum” ile noktalanacak eylem programına dair bilgilendirme yapılarak destek çağrısında bulunuldu. Siyasi parti yöneticileri de TTB’nin dile getirdiği taleplere destek verdiklerini ifade etti.