TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı: Haklarımızı Elde Edene Kadar Eylem Sürecine Devam Kararı Alındı

TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı: Haklarımızı Elde Edene Kadar Eylem Sürecine Devam Kararı Alındı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 15 Ocak 2022 Cumartesi günü Omicron varyantının yaygınlığı ve hava şartlarının açık alanda toplantı yapmaya el vermemesi nedeniyle çevrimiçi yapıldı. Toplantıya TTB Merkez Konsey üyeleri, TTB’nin kurul, kol, çalışma grupları ve yayın organlarının temsilcileri ile tabip odalarının yöneticileri katıldı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut’un çalışma raporu sunumu ile devam etti.

Pandemide Yönet(e)meme Krizi Sürüyor

Toplantının pandemi gündeminde Pandemi Çalışma Grubu sunumu sonrası, il tabip odalarından yerel aktarımları yapıldı. Özellikle son yayımlanan ve aşı olmayanlara PCR şartının kaldırılması ile iktidarın pandemi tutumunun iyice ayyuka çıktığı; sürecin başından itibaren etkin bir aşılama planlaması yapmaması, aşı karşıtlarına yönelik tutum almaması ile son alınan kararın birbirini tamamladığı vurgulandı.

COVID-19 pandemisinin kontrol altına alınması için sağlık yönetiminin elindeki verilere karşın bulaşı yönelik adımların atılmaması, etkili filyasyon çalışmalarının yapılmaması, aşılamada hâlâ istenen düzeye gelinmemesine değinildi. İktidarın tüm salgın boyunca halk sağlığını önemsemediği, bilimsel verilere uygun davranmadığı, son alınan kararlarla sürü bağışıklığının benimsendiği dile getirildi.

Önümüzdeki haftalarda sağlık hizmetlerinde daha ciddi aksamaların yaşanacağı, Omicron varyantının daha hafif geçtiği yanılgısından toplumu çıkmak gerektiği görüşlerinde ortaklaşıldı. Sağlık Bakanlığı’nın halk sağlığını öncelemeyen politikaları nedeniyle tıkanmış sağlık sisteminde, TTB’nin görevinin daha da arttığı görüşü öne çıktı.

Özlük Haklarımız ve Çalışma Koşullarımızda Gerekli İyileştirmeler Yapılmazsa Acil Servisler Dışında Hizmet Üretmeyeceğiz

Toplantının ikinci gündem maddesi Özlük Haklarımız ve Eylem Sürecinin Kapsamlı Değerlendirilmesi idi. Mevcut ekonomik şartların ve çalışma koşullarının hekimleri tükettiği, Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrası sağlık sistemindeki çöküşün pandemi ile daha da belirginleştiği ortaya konuldu.

Meclis’e getirilen maaş düzenlemesinin hızla geri çekilip ileri bir tarihe ertelenmesinin ve ocak ortasına gelinmesine karşın halen gündeme alınmamasının; iktidarın emeğe yaklaşımını ortaya koyduğu görüşü hakim oldu. Geldiğimiz süreçte hekimlerin emeğinin artık iktidarın keyfiyetine bırakılamayacağı, hekimlerin beklemeye sabrının kalmadığı; tasarının derhal Meclis gündemine alınıp kapsamlı bir düzenleme yapılmadığı takdirde TTB olarak en yakın sürede G(ö)REV eylemi kararının açıklanacağı belirtildi.

Toplantının son gündem maddesinde ise TTB örgütlülüğünün büyütülmesi konuşuldu. İnfodemi Çalışma Grubu ve Sağlıkta Şiddet Çalışma Grubu hakkında bilgilendirmeler yapıldı.