TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 26 Eylül 2021 Pazar günü 13.00-17.00 saatleri arasında çevrimiçi yapıldı. Toplantıya TTB Merkez Konsey üyeleri, TTB’nin kurul, kol, çalışma grupları ve yayın organlarının temsilcileri ile tabip odalarının yöneticileri katıldı.

GYK’nin açılış konuşmasını TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı yaptı. Sağlıkta dönüşümün alanda yarattığı tahribat ve hekimlerin yaşadığı sorunlara değinerek bir eylem sürecinin zorunluluğuna dikkat çeken Korur Fincancı, daha sonra tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten de şubat ayındaki GYK toplantısından bugüne kadar yapılan çalışmaları sundu.

Toplantının ilk gündemi pandemi oldu. Pandemi Çalışma Grubu’ndan Dr. Nasır Nesanır “Pandeminin Bugünü ve Yarını” başlıklı, Aşı Çalışma Grubu’ndan Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak ise “Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinde Durum ve TTB” başlıklı birer sunum gerçekleştirdi. Sunumlar sonrasında tabip odalarının yöneticileri de kısa sözler alarak yerellere ilişkin aktarımlar yaptı. Aktarımlarda, karşılaşılan en büyük sorunun, bakanlık ve il sağlık müdürlüklerinin sağlık emek-meslek örgütlerini sürece katmayan ve şeffaflıktan yoksun pandemi politikası olduğu vurgulandı.

Toplantının ikinci gündemi tabip odaları çevresinde örgütlülüğün artırılması idi. İlk olarak TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Çiğdem Arslan, Olağandışı Sağlık Hizmetleri Kolu ve yapılacak eğitim çalışması hakkında kısa bir bilgi verdi. Daha sonra TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Alican Bahadır, hekimler arasında yapılan anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Yapılan değerlendirmelerin ardından sonuçların, tabip odalarının da katıldığı bir basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşılması kararı alındı. Eylem Çalışma Grubu da saha çalışmalarından ve tabip odalarından elde edilen geri bildirimler üzerine değerlendirmelerini sundu.

Toplantının son gündemi özlük hakları üzerine yürütülecek program oldu. TTB Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu “Hekim Maaşları, Özlük Haklarının İyileştirilmesine Yönelik Öneriler” başlıklı bir sunum yaptı. Tartışmalar ile birlikte özlük haklarına yapılan saldırılara karşı yapılacak uzun soluklu eylem planının yol haritası çıkarıldı.