TTB Hekim Buluşmaları Adıyaman, Osmaniye ve Batman’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Adıyaman, Osmaniye ve Batman’da Devam Etti

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Emek Bizim Söz Bizim” diyerek başlattığı yeni mücadele süreci kapsamındaki hekim buluşmaları 27 Ekim 2021 günü devam etti.

TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ile Adıyaman Tabip Odası yöneticileri; Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki hekimlerle bir araya geldi. Ziyarette hastanenin başhekimi ile bir görüşme de yapıldı. Daha sonra özel hastaneler ve aile sağlığı merkezlerine ziyaretler gerçekleştirildi. Sağlık çalışanlarıyla yapılan görüşmelerde eylem sürecine ilişkin bilgiler verildi, sorunlar ve talepler üzerine fikir alışverişi yapıldı. Adıyaman Tabip Odası’nda ise COVID-19 Meslek Hastalığı Yasası ve her yıla 120 gün yıpranma payı talepli basın açıklaması düzenlendi. Ökten ayrıca Osmaniye’de de tabip odası yöneticileri ile Osmaniye Devlet Hastanesi’ndeki hekimleri ziyaret etti.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya ve Batman Tabip Odası yöneticileri de Batman Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hekimleri ziyaret etti ve öğle arasında bir de toplantı düzenlendi. Ziyarette hastanenin başhekimi ile görüşüldü. Daha sonra Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu ile bir görüşme yapıldı. Son olarak kentteki aile sağlığı merkezlerinde sağlık çalışanlarına ziyaretlerde bulunuldu.

TTB Merkez Konseyi üyeleri, ziyaretlerde iletilen talepleri 23 Kasım günü başlayacak Beyaz Yürüyüş ile Ankara’ya taşıyacak.