TTB Hekim Buluşmaları Tekirdağ ve Bursa’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Tekirdağ ve Bursa’da Devam Etti

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Emek Bizim Söz Bizim” diyerek başlattığı yeni mücadele süreci kapsamındaki hekim buluşmaları 21 Ekim 2021 günü devam etti.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Merkez Konseyi üyesi Dr. Çiğdem Arslan ve Tekirdağ Tabip Odası yöneticileri, Tekirdağ Şehir Hastanesi’ndeki hekimlerle bir araya geldi. Buluşmanın ardından aile sağlığı merkezlerindeki sağlık çalışanları ziyaret edildi. Son olarak ise Tekirdağ Eczacı Odası’nda Tekirdağ Sağlık Platformu bileşenlerinin temsilcileri ile hekimlerin katıldığı bir toplantı düzenlendi.

TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Onur Naci Karahancı ile Bursa Tabip Odası yöneticileri de Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ve Gemlik Devlet Hastanesi’nde hekimlerle bir araya geldi. Daha sonra ise Yunuseli ve Şevki Ağırgiden aile sağlığı merkezlerindeki sağlık çalışanları ziyaret edildi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Meltem Günbeği ve Samsun Tabip Odası yöneticileri de Gazi Devlet Hastanesi’nde hekimlerle ve sağlık çalışanlarıyla buluştu.

TTB Merkez Konseyi üyeleri, ziyaretlerde iletilen talepleri 23 Kasım günü başlayacak Beyaz Yürüyüş ile Ankara’ya taşıyacak.