TTB hekim saygınlığını zedeleyen müfredat için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştü

TTB hekim saygınlığını zedeleyen müfredat için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştü

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ders kitaplarında mesleğimizin saygınlığını zedeleyen, hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti körükleme potansiyeli taşıyan bazı içerikler son dönemde hekim kitlesinin tepkisini çekmiş, bunun üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) 9 Ekim 2018’de Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na hitaben yazdığı resmi yazı ile ders kitaplarından bu bölümlerin çıkarılmasını talep etmişti.

Konu ile ilgili olarak 18 Ekim 2018’de TTB Merkez Konseyi’nden bir heyet Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran ile görüştü. Görüşmeye Dr. Selma Güngör, Prof. Dr. Gülriz Erişgen ve Prof. Dr. Çetin Atasoy katıldı.

Görüşmede TTB heyeti sağlıkta şiddet olaylarının giderek arttığını, bunun çeşitli nedenlerinden birinin toplumda şiddet kültürünün yaygınlaşması olduğunu, milli eğitim programlarının hem genel anlamda toplumsal şiddet eğiliminin azaltılması hem de özel olarak toplumun hekimlere yönelik tutumunun daha barışçıl ve saygın bir düzeye yükseltilmesi açısından önemli olduğunu anlattı. Bakan Yardımcısı sayın Mustafa Safran’a ders kitaplarında hekim saygınlığını zedeleyen, hekimleri küçük düşüren, sağlık hakkını hekimi şikayet etmeye indirgeyen içeriklerle ilgili örnekler sunularak bunların müfredattan çıkarılması ve yerlerine sağlık hakkını bilimsel olarak tanımlayan ve öğrencilerin hekimler ile sağlık çalışanlarına yönelik düşünce ve tutumlarını olumlu yönde geliştirecek pozitif içerikte yeni bölümler konulması talep edildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı sayın Mustafa Safran kendisine sunduğumuz ders içeriklerinin kabul edilemez olduğunu ve mutlaka telafi edilmeleri gerektiğini ifade ederek konuyu Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nezdinde takip edeceğini belirtti.
TTB, öğrencilerde hekimlere karşı negatif algı yaratan söz konusu müfredatın kaldırılması için hem Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı hem de Milli Eğitim Bakanlığı ile olan temaslarını sürdürecektir.