TTB Heyetinin Manisa OSG Ve Vestel’deki Covid-19 Salgın Değerlendirmesi

TTB Heyetinin Manisa OSG Ve Vestel’deki Covid-19 Salgın Değerlendirmesi

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nden ve Vestel fabrikalarından gelen COVID-19 salgın haberleri üzerine, Manisa’da Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere üretim alanlarında bu sorunu değerlendirmek üzere TTB olarak bir heyet oluşturulmuştur.

TTB Merkez Konseyi, Manisa Tabip Odası, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu ve TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan temsilcilerin olduğu heyet, 18.08.2020 tarihinde, farklı firmalardan işçiler, işyeri temsilcileri (sendika temsilcileri) ve işyeri hekimleri ile görüşmelerde bulunmuş, heyetin tespitleri ve çözüm önerileri raporlaştırılmıştır.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.