TTB Kadın Hekimlik Kadın Sağlığı Kolu “6. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi” hk.

TTB Kadın Hekimlik Kadın Sağlığı Kolu “6. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi” hk.

Sayın Üyemiz;
Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik Kadın Sağlığı Kolunun düzenlediği “Kadın Emeği ve Sağlık” konulu 6. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 21-23 Şubat  2020 tarihlerinde İzmir’de yapılacaktır.Katılmak isteyen kadın hekimlerimizin 14 Şubat 2020 tarihine kadar Tabip Odasını(05337455119) aramaları rica olunur.
Kongrenin programına http://www.ttb.org.tr/userfiles/files/VI_KKong2.pdf  adresinden ulaşabilir.

Adana Tabip Odası